Lemvig Kirkegård

16. marts 2020: Se orientering fra Lemvig Kirkegård her i forbindelse med Corona

 

Lemvig kirkegård er beliggende på højre side af Vesterbjerg, når man kommer fra byens centrum og op ad bakken. Hvis man kommer fra Ringvejen kører man ind ad Heldumvej.

Lemvig Kirkegård er beliggende på adressen Ydunslund 2A, hvor der er parkeringsmuligheder m.v.

 

Når man kommer ind på en kirkegård et det ofte for af besøge en kær slægtning eller vens gravsted. Det at give sig tid til at gå en tur på kirkegården kan imidlertid være en interessant oplevelse både for en kulturhistoriker, en kunstinteresseret eller en haveelsker.

Velkommen til at gå på opdagelse på kirkegården.

Lemvig Kirkegård lå oprindelig i byens centrum, der hvor der i dag er torv omkring Lemvig Kirke. Byen voksede, og da der på stedet ikke var mulighed for at udvide kirkegården flyttede man den  i 1807 oven for bakken på Vesterbjerg.
På det tidspunkt var det uden for byen, men i dag strækker byen sig langt uden for kirkegården. Langt de fleste begravelser og bisættelser af byens borgere foregår i dag fra kapellet, der ligger midt på kirkegården.
Det er opført i 1915 efter tegning af arkitekt Helge Bojsen-Møller.

 

Find gravsteder på Lemvig og Heldum kirkegårde her

Søg efter begravede på Lemvig Kirkegård her.  
Der kan ses billeder af gravsten m.v. De seneste billeder er optaget 2007.

 

Lemvig-Heldum menighedsråd har i 2011 besluttet nye regler omkring "gamle" gravsten. Se omtalen her. 


For at læse folder om Lemvig kirkegård klik her.
Dette i forbindelse med 200-års jubilæum.

 

Fra Lemvig Købstads historie kan læses  om Lemvig Kirkegård her

 

For at læse vejledning om Lemvig Kirkegård klik her 

(herunder oversigtskort over Kirkegården m.v.)

- - -Bemærk at på flere områder er der efterførlgende vedtaget nye regler.

 

Kirkegårdsvedtægten for Lemvig Kirkegård kan ses her

Bemærk at vi er i gang med at få gennemført forskellige ændringer på kirkegården i forbindelse med en beslutning om at få lavet en helhedsplan (fremtidsplan) for Lemvig Kirkegård.
Dette indebærer at vi i øjeblikket ikke kan tilbyde kistegrave/urnegrave i alle områder af kirkegården. 
I nogle områder på kirkegården er der i 2017 besluttet nye regler omkring gravstenstyper og antal af vaser m.v. på gravstedet.
Disse regler er fortrinsvis i plæne- og skovområdet.

Det betyder at der i disse områder er forskellige regler og aftaler om det er gravsteder fra før eller efter de nye regler.
Kontakt kirkegårdslederen og få de helt aktuelle muligheder oplyst.

Træffetid:

Personalet på Lemvig Kirkegårdskontor kan træffes mandag til fredag kl. 10.00 - 12.00 på tlf. 97 82 11 52.

Al administration af både Heldum og Lemvig kirkegård foregår her.

 

Priser og aftaler: 

Takstblad for 2020 kan ses her, og er fælles for hele Lemvig Provsti.

Prisliste for øvrige ydelser for 2020 på Lemvig og Heldum kirkegårde kan ses her

 

Regler for leje af kapellet til borgerlig begravelse/bisættelse kan ses her

 

Nedsættelse af urner foregår normalt i arbejdstiden efter nærmere aftale med Lemvig Kirkegårdskontor.

Hvis urner ønskes nedsat en lørdag er dette normalt muligt den sidste lørdag i hver måned.

 

 

Nyheder:

 

Læs artikkel i KirkeNYT om Lemvig Kirkegård uge 16 2015

 

Læs artikkel i KirkeNYT om Lemvig Kirkegård uge 11 2015

 

 

 

 

Information i KirkeNYT 2018:

 

 

 

41 Kirkegaard

 

 

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.