Takster og vedtægter for Lemvig og Heldum Kirkegårde

6. februar 2024:

Udklip 09 Kirkegaardsvedtgt

 

 

Personalet på Lemvig Kirkegårdskontor kan træffes mandag til fredag kl. 10.00 - 12.00 på tlf. 97 82 11 52.

Al administration af både Heldum og Lemvig kirkegård foregår her. se mere

Regler for leje af kapellet til borgerlig begravelse/bisættelse kan ses her

Nedsættelse af urner foregår normalt i arbejdstiden efter nærmere aftale med Lemvig Kirkegårdskontor.

Hvis urner ønskes nedsat en lørdag er dette normalt muligt den sidste lørdag i hver måned. 

 

Takstblad for 2024 er her , og er fælles for hele Lemvig Provsti/Lemvig kommune

Prisliste for øvrige ydelser for 2024 på Lemvig og Heldum kirkegårde er her


NY opdateret Kirkegårdsvedtægt for Lemvig Kirkegård gældende fra 6. februar 2024 kan ses her   

Ændring i §8 stk. 3

Oversigtskort over Lemvig Kirkegård gældende fra 1. september 2023 kan ses her 

 

Tidligere kirkegårdsvedtægt med tillæg for Lemvig Kirkegård godkendt 20. juni 2017 kan ses her.

 

I nogle områder på kirkegården er der i 2017 besluttet nye regler omkring gravstedtyper og antal af vaser på de enkelte gravsteder. Disse nye regler er fortrinsvis i plæne- og skovområdet.

Det betyder, at der i disse områder er forskellige regler og aftaler om det er gravsteder fra før eller efter de nye regler.

Kontakt kirkegårdslederen og få de helt aktuelle muligheder oplyst.

 

Bemærk at vi er i gang med at få gennemført forskellige ændringer på kirkegården i forbindelse med en beslutning om at få lavet en helhedsplan (fremtidsplan) for Lemvig Kirkegård.
Dette indebærer at vi i øjeblikket ikke kan tilbyde kistegrave/urnegrave i alle områder af kirkegården. 

  

Lemvig-Heldum menighedsråd har i 2011 besluttet nye regler omkring "gamle" gravsten. Se omtalen her. 


For at læse folder om Lemvig kirkegård klik her.
Dette i forbindelse med 200-års jubilæum.