Gudstjenesten

27 Forsoeg

.

.

De liturgiske farver, - kirkeårets farver.

Som kalenderårets farver skifter med de forskellige årstider, sådan har kirkeårets forskellige tider sine skiftende farver som ikke bare er til pynt. De betyder noget.

Først møder vi den hvide eller den gyldne farve, festens og glædens farve, som bruges på kirkeårets festdage, f.eks. juledag, påskedag, Kristi Himmelfartsdag og Alle Helgens Dag.
Den sorte farve, sorgens farve møder vi kun een dag i kirkeåret, Langfredag.
Den grønne farve får os til at tænke på alt det der gror. Den bruges i Hellig 3 Kongertiden og i Trinitatistiden, fordi søndagsevangelierne da handler om at vokse og gro.

Den røde farve er blodets og ildens farve. Med denne farve markerer vi den eneste martyrdag, vi fejrer i kirken nemlig Sct. Stefansdag (2. juledag). Men den er også ildens farve. Derfor betyder den pinse, da helligånden kom over apostlene ligesom tunger af ild.
Endelig betyder de violette farve anger og bod. Den hører til advendtstiden, hvor det drejer sig om at forberede sig til julen. Og den hører fastetiden til, - bods og forberedelsestiden til påske. Også Store Bededag bruges den.

Kirkeårets farver kan markeres i kirken på forskellig måde. Mest almindelig er det, at farven på den messehagel som præsten bruger under altertjenesten er tilpasset de forskellige begivenheder som fejres i løbet af året.

 

5 Daabslys

Læs fra KirkeNYT her

 

Nadveren

- siden 1. søndag i advendt 1976 er ved nadveren i Lemvig kirke brugt alkoholfri altervin.
I Heldum kirke benyttes altervin.

 

Den sidste salme...

I Lemvig Kirke synges den sidste salme ved gudstjenesten stående

 

Meddelelser i Lemvig Kirke ....

- siden 1989 er meddelelserne placeret efter selve gudstjenesten, således at kirkegængerne når de går fra gudstjenesten får bekendtgørelser om gudstjenester og arrangementer i den kommende uge.

 

- og så er der kaffe bagefter....

Siden april 1989 har der i Lemvig været kirkekaffe/the med en småkage efter søndagsgudstjenesterne.
Dette foregår enten i Kirkehuset eller på torvet ved våbenhuset.

 

I Heldum kirke er der normalt kirkekaffe den 1. søndag i måneden. (dog ikke juli og august) se kalenderen.

 

100 ny salmer

Der er udgivet to samlesamlinger med nye salmer af forskellige salmedigtere.

I Lemvig og Heldum har menighedsrådet købt den som hedder "100 salmer" til begge kirker.
Som regel benyttes min. een salme fra denne samling til hver gudstjeneste

 

NB: Godkendt skabelon til afvikling af gudstjeneste uden præst kan ses her

Kan evt. bruges ved fravær af præst.