Evangelisk Alliance Bedeuge

Læs om bedeugen her

 

Evangelisk Alliance BEDEUGE - Lemvig 2018 

Emne: På vej – som pilgrim, fremmed og flygtning 

 

Tirsdag den 9. januar kl. 19.30  
Møde i KFUM og KFUK-huset, Ågade 5

(Alle Hjem/KFUM og KFUK)

 

Onsdag den 10. kl. 19.30

Møde i Klippen; Østerbrogade 5 (Indre Mission)

 

Torsdag den 11. kl. 19.30

Møde i Kirkehuset, Torvet 10 (Luthersk Mission)

 

Fredag den 12. kl. 19.30

Møde Vangevej 7 (Lemvig Kristne Center)

 

Lørdag den 13. kl. 16.00

Gudstjeneste i Lemvig Kirke med efterfølgende kirkekaffe (Lemvig-Heldum menighedsråd)

 

Søndag den 14. kl. 10.30

Gudstjeneste i Lemvig Bykirke i Klippen

  

Arrangører: Luthersk Mission, Indre Mission, Alle Hjem/KFUM og KFUK, Lemvig Kristne Center, Lemvig Bykirke, Nørlem Kirke, Lemvig og Heldum Kirke.

 

  

Så er bedefolderen kommet!

 

Vi har meget til fælles på tværs af de mange åndelige traditioner i den evangeliske bevægelse: Skriften, Troen, Nåden og Kristus. 

Find bedefolderen her  og som Power point her

 

I over 40 år har der været et samarbejde omkring Evangelisk Alliancebedeuge i Lemvig. Dette er nu et samarbejde mellem Lemvig-Heldum Kirke, Nørlem Kirke, Alle Hjem, KFUM og KFUK, Indre Mission, Luthersk Missionsforening, Kristen Center og Lemvig Bykirke.

Bedeugens arrangementer i år starter mandag og slutter lørdag.

Møderne/gudstjenesterne starter  kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt, og holdes enten i een af kirkerne, eller hos een af medindbyderne.

 

Bedeugen 

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden. I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

 

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage. 
Folder kan bl.a. afhentes i Kirkerne og i kirkehuset fra omkring den 28. december

 

Velkommen til alle.  Læs mere om Evangelisk Alliance Bedeuge her 

   

Kommende års bedeuger

 

Evangelisk Alliances bedeuge afholdes den første hele uge af januar, dog således at den første søndag i bedeugen ikke falder inden 5. januar. 

 

Bedeugen i de kommende år afholdes således: 

2019: 06. - 13. januar

2020: 05. - 12. januar

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.