Evangelisk Alliance Bedeuge

Datoerne til 2024 er 7 - 14. januar

 

 

Glæde......

Udklip 52 Bedeuge

 

»Hvilen er et kendt begreb i den åndelige litteratur: hvilen i Gud, den åndelige hvile eller troens hvile. Den er et mål for troen, men den er også vejen til den […] Mennesket er på vej mod den syvende dag, den evige hviledag.« Sådan skriver den svenske teolog Tomas Sjödin i bogen Det sker, når du hviler. Det er en klog erkendelse, som vi har behov for at besinde os på. For vores samfund – og dermed også kirken – er præget af et højt livstempo, som både går ud over troslivet og de nære relationer.

På hebraisk betyder sabbat ophør. Ophør af arbejde og hverdagsaktivitet. Gud skabte verden på seks dage – og på den syvende dag hvilede han. Akkurat samme orden ønsker han at velsigne sine skabninger med. Og vi har brug for det. Selv om vi i 2022 har mere fritid og frihed end nogen generation før os, har vi brug for ophør. Ophør af aktivitet – og ophør af spekulationer.

Nogles liv er præget af konstant aktivitet og højt arbejdspres – andres liv er præget af stress over ikke at have et arbejde. Nogles liv er fyldt af muligheder og vanskeligheder ved at vælge mellem mulighederne – andres liv er præget af mangel på muligheder. Uanset vores livsvilkår har vi brug for de pauser, som Gud har tænkt ind i sin skaberorden.

Temaet for bedeugen 2022 er sabbat, og det er en invitation til at leve i Guds rytme. Hver dag vil der være fokus på et aspekt ved sabbatten: identitet, omsorg, hvile, medfølelse, erindring, glæde, gavmildhed og håb. Sabbat. At leve i Guds rytme.

(Uddrag fra indledninger i bedefolderen 2022 skrevet af hhv. Thomas Bjerg Mikkelsen, formand i Evangelisk Alliance Danmark, og cand.pæd. Anna-Marie Hansen, som har skrevet teksterne til årets bedefolder.)

Snart vil en digital version af bedefolderen 2022 kunne findes på vores hjemmeside. 

  

Arrangører: Luthersk Mission, Indre Mission, Alle Hjem/KFUM og KFUK, Lemvig Kristne Center, Lemvig Bykirke, Lemvig Kirke.

 

Læs om bedeugen her

 

Vi har meget til fælles på tværs af de mange åndelige traditioner i den evangeliske bevægelse: Skriften, Troen, Nåden og Kristus. 

 

I over 40 år har der været et samarbejde omkring Evangelisk Alliancebedeuge i Lemvig. 
Dette er nu et samarbejde mellem Lemvig-Heldum Kirke, Alle Hjem, KFUM og KFUK, Indre Mission, Luthersk Missionsforening, Kristen Center og Lemvig Bykirke.

Møderne/gudstjenesterne starter  kl. 19.30 hvor ikke andet er nævnt, og holdes enten i een af kirkerne, eller hos een af medindbyderne.

 

Bedeugen 

Hvert år samles kristne over hele verden til bøn i en bedeuge, der er arrangeret af Evangelisk Alliance. Også i Danmark giver hundredvis af lokale møder i denne uge udtryk for den basale kristne enhed og ønsket om at bede for vores land og vores verden.
I disse møder samles mennesker fra alle kirkesamfund til gensidig inspiration og opmuntring.

 

Som oplæg til bedeugen bliver der udarbejdet en folder med inspiration til møderne og til personlig bøn på hver af de otte dage. 
Folder kan bl.a. afhentes i Kirkerne og i kirkehuset fra omkring den 2. januar 2022

 

Velkommen til alle.  Læs mere om Evangelisk Alliance Bedeuge her 

   

Kommende års bedeuger

 

Evangelisk Alliances bedeuge afholdes den første hele uge af januar, dog således at den første søndag i bedeugen ikke falder inden 5. januar. 

 

Bedeugen i de kommende år afholdes således: 

 

2022:  9. – 16. januar 

2023:  8. – 15. januar
2024:  7. - 14. januar

 

 

Klik på billedet for at se forstørret foto.