Besøgstjenesten

Fra 6. marts 2024 er sognemedhjælper Margit Agergaard vores besøgsvennekoordinator

 

Der er altid brug for besøgsvenner....  Der er også brug for dig.

   

Besøgstjenesten:

Besøgstjenesten i Lemvig og Heldum sogne formidler besøg (en besøgsven) til personer, der af den ene eller anden årsag gerne vil have besøg. Besøgsvennerne er personer, der har tid, lyst og overskud til at være noget for andre. Vi har altid brug for flere besøgsvenner i tjenesten. Man kan få en besøgsven - eller blive besøgsven -

 

læs mere om hvad det vil sige at være besøgsven ved at klikke her 

 

Læs lidt fra vore foldere:

Bliv besøgsven kan læses her . Få en besøgsven kan læses her  

Se tidligere omtale i KirkeNYT her

 

Koordinator: 

Sognemedhjælper Margit Agergaard er fra 6. marts 2024 vores besøgsvenne koordinator

Det er vort ønske og håb, at det vil blive til stor glæde for både besøgsvenner og besøgsværter.

Enhver, som ønsker at få besøg eller blive besøgsven, kan træffe Margit på telefon 61750238

 

Besøg af en præst:

Man kan altid henvende sig til en præst og aftale et besøg hvis man ønsker det. Besøget kan være på præstens bopæl, i Kirkehuset eller i eget hjem. Præsterne forsøger at nå rundt og besøge så mange ældre og syge som muligt. Hvis man ikke er i stand til at tage i kirke, kommer præsten gerne og holder hjemmealtergang. Præsterne har ikke uden videre adgang til at besøge sognebørn indlagt på sygehuset. Man er derfor altid velkommen til at henvende sig når nogen ønsker besøg.

 

Aflastnings- og vågetjeneste:

En ny aflastnings- og vågetjeneste for hele Lemvig Kommune er startet 1. november 2012.

Aflastnings- og vågetjenesten består af 10-12 vågekoner, der er klar til på den måde at være frivillige. 
Vågekonerne bor spredt ud over kommunen og er klar til at være overalt i kommunen.

Vågekonerne vil være til stede på det enkelte hjems betingelser for:

  • at lytte

  • at give nærhed og tryghed

  • at vejlede og støtte de pårørende

  • eller at sidde stille hos den syge

    Læs meget mere om aflastnings- og vågetjenesten her
    - - du kan downloade folderen, kopiere den og give den til nogen du tror der har behov for vågetjeneste.

Koordinatorer er:

Hanne Lund tlf. 61764955 
Grethe Bækgaard Thomsen tlf. 21447653

Er du intereseret i at høre mere eller at være med, er du velkommen til at kontakte sognepræst Lisbeth Filtenborg, eller formanden for menighedsrådet Kaj Gøtzsche, tlf. 24611291.

 

Kirkernes Sociale Arbejde i Lemvig Kommune 

Lemvig-Heldum Menighedsråd er medlem af KSA

Læs om projektet her

 

Sct. Nicolai Tjenesten

En anonym samtale kan lette sindet - og måske sætte livet i et nyt perspektiv.

Ring på telefon 70 120 110 - hver nat mellem 20.00 og 02.00 i Vestjylland.

- et tilbud fra folkekirken. Se mere her
Tilbudet startede oprindeligt 1. oktober 1974 i Ringkøbing amt under navnet "telefon-Cirklen".

Har du lyst til at have en vagt en gang imellem kan formanden kontaktes.

 

41 Vikolaj Tj

Lidt historie:

Besøgstjenesten er opstartet i foråret 1996.
Dette i et samarbejde mellem Lemvig, Heldum og Nørlem sogne

De første koordinatorer var Hanna Nielsen og Rosa Elleby og Erling Gräs
På det første møde i februar meldte sig 11 besøgsvenner.
Siden 2010 har vi haft disse som koordinatorer af besøgstjenesten