Dødsfald og begravelse

Dødsfald og begravelse
Ved dødsfald skal en læge skrive en dødsattest.

Før kan man ikke anmode om begravelse eller brænding af afdøde.
Den afdøde skal enten begraves eller bisættes (herefter kremeres).
Begravelse eller bisættelse skal normalt ske senest otte dage efter dødsfaldet.

Anmodning om begravelse eller bisættelse foretages digitalt via www.borger.dk - enten direkte eller via en bedemand inden to dage efter dødsfaldet.

 

Begravelse/bisættelse aftales med én af præsterne

Aftale om udvælgelse af gravsted på Lemvig og Heldum kirkegårde laves med Lemvig Kirkegårdskontor tlf. 9782 1152. 

Under alle omstændigheder bedes pårørende kontakte kirkegårdskontoret når en ny kiste og/eller urne skal nedsættes. Dette for at aftale de praktiske forhold.