Mindeparken på kirkegården

 

 20220508 112950 2

  Kransenedlægning 2022


19 Mindepark

 

 

Lemvig Kirkegård på Vesterbjerg er anlagt og indviet i 1807 i afdelingen, som i dag benævnes Syd, til afløsning af den gamle kirkegård, som lå nede i byen omkring kirken.
Kirkegårdens ældste afsnit, i dag dens søndre del, var i 1866 hegnet med jorddiger og hække af hvidtjørn samt træstakitter.
Hovedindgangen ud til landevejen var en tømret port med ganglåger. Begravelserne var opdelt i fem kvarterer, adskilt af seks hovedgange, og til hver grav var afsat en nummereret plads på 5x4 alen.
I tidens løb er der sket flere udvidelser af kirkegården, og samtidig er den efterhånden blevet indrettet, som vi ser det i dag.
På Lemvig kirkegård har vi i de seneste år arbejdet med at få lavet en helhedsplan, som vi kan og vil arbejde efter fremover.
Udviklingen er gået i retning af, at kistebegravelser bliver erstattet af urnebegravelser. Det betyder, at vi får plads i overskud. Vi forsøger at kunne tilgodese de ønsker, der kommer om nye begravelsesformer, og samtidig respektere de eksisterende mange flotte gravminder, vi har på kirkegården.
Kirkegården repræsenterer på en forunderlig måde livets gang i Lemvig - en tidslomme, som er uigenkaldeligt forbi, og på spring for at komme ind i fremtiden – hvor skal vi hen? Afdeling øst er under omdannelse til park og viser dermed vejen frem.
Kirkegården skal være byens begravelsesplads, men også byens park. 

 

Mindeparken

I kirkegårdens nordvestlige hjørne er indrettet en mindepark med 3 mindelunde, - markeret på oversigtsskiltet som nr. 1, 2 og 3
De to mindelunde for de faldne under anden verdenskrig  - Allierede krigergrave og tyske krigsgrave - og mindesmærke for fiskere er nu sammenlagt til én mindepark med en samlende bund af græs beplantet med solitære træer.
De smukke rosenbede ved mindestenene for de engelske flyvere bevares.
Mindestenen for søfolk er flyttet lidt mod sydvest og mindestenene er stillet op på græsplænen, så de vender indad mod parken.
De øvrige gravsteder i mindelunden sløjfes efterhånden, som de udløber. 

.

.

Klik på billedet for at se forstørret foto.