Lemvig Kirkehus - Foredragsaften - Kirkehistoriker Rasmus H.C.Dreyer

LEMVIG-HELDUM MENIGHEDSRÅD ARRANGERER I LØBET AF ÅRET FOREDRAGSAFTENER I KIRKEHUSET, TORVET 10, LEMVIG.

 

Aftenerne begynder kl. 19.30 og slutter senest kl. 22.00. Der serveres kaffe/te m.m. til kr. 40.00. 

 

Alle er velkomne til disse foredragsaftener.  

Foredrag v. kirkehistoriker Rasmus H.C.Dreyer.
Kvindelige præster før kvindelige præster