Heldum Kirke - 3.søndag efter Trinitatis

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til: Folkekirkens Ungdomskor

 

På Søndag

... er det 3. søndag efter trinitatis – Luk. 15,11-32

En mand havde to sønner.

Og så vil de fleste kunne fortsætte med hovedtrækkene i lignelsen om den fortabte søn, der får sin del af arven og rejser ud i verden og formøbler det hele. Drømme kan briste og i længden duede han ikke til et liv i en helt anden verden, end den han som barn var fortrolig med.

Og længslen efter hjemmet vandt over angsten for ikke at blive taget imod derhjemme. Og vi glæder os på denne søns vegne over, at oprejsning og tilgivelse, nåde og barmhjertighed og kærlighedens favntag fi ndes i Guds rige.

For vi er selv dybt afhængige deraf. Den anden søn viser sig på sin vis også at være fortabt.

I sin oplevelse af livet som en sur pligt uden arbejdsglæde. Med en række uprøvede muligheder og bortgemte drømme i sit kølvand. Mulighederne havde været der, som hans far sagde: Alt mit er dit.

Men man kan forsømme at bruge sit liv. Man kan gå under radaren, der opfanger glæden. Man kan negligere håb og tro. Men heller ikke for ham var det for sent. Blot skulle han ofre sin egen selvretfærdighed, som med tiden var blevet hans kærligste eje eller egentlige forbandelse. Lignelsen om de to sønner er ikke til at komme uden om, vil man forstå sig selv og sit liv. Men vigtigere er det at forstå, hvem Gud er, når man spejler ham i de to sønners far.