Lemvig Kirke - 1. søndag e. påske

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24 

 

Indsamling til