Lemvig Kirke - 9. søndag efter Trinitatis

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til: KFUM`s Sociale arbejde lokalt

 

På Søndag ...

....er det 9. søndag efter trinitatis – Luk. 16,1-9 Og Jesus opfordrer til bedrageri i stor skala, ved at fortælle en historie, der tager en overraskende drejning og ender med en vanvittig pointe. Men meningen er skam god nok. Der er en godsforvalter, der ødsler godsejerens ejendom bort. Af ren og skær uduelighed. Men da han skal afl ægge regnskab, tager han et yderligere skridt og bedrager godsejeren ved at nedskrive gældsbrevene for de, der skylder godsejeren penge. Alt sammen for at skaff e sig venner og medsammensvorne. Hvilket under normale omstændigheder nok ville gøre en normal godsejer rødglødende af raseri. Men ikke denne godsejer, der tværtimod roser den uærlige godsforvalter. Meget mærkeligt. Men det er der så meget, der er, når rolleindehaverne er henholdsvis Gud og mennesker. Så kan den helt igennem umoralske pointe af fortællingen være: Skaf jer venner ved hjælp af den uærlige mammon, for at de, når den slipper op, kan tage imod jer i de evige boliger.

I himlen er der åbenbart plads til mange tvivlsomme eksistenser. Det er da en trøst, der vil noget!