Renovering 1965-1966

Tørring og Heldum Menighedsråd har i 1962 lavet en aftale med arkitekterne Foged og Hansen, Thisted om at lave et forslag til hovedistandsættelse af Heldum kirke.

Tegninger og overslag fra 15. november 1962 viser at de forbundne udgifter anslås til ca. 120.000 kr.

Forslaget indeholder bl.a. forslag om installation af varmeanlæg.

Derudover istandsættelse af døbefont, nye stole og nyt skab i koret, ny udvendig parklygte, lampe i koret og istandsættelse af epitafiet i kirken.
Anskaffelse af nyt orgel er med i overvejelserne, - men blev udsat til senere p.gr.a. manglende økonomi.

Financieringen er ca. kr. 40.000 i Lån fra Lemvig Bank, og derudover en bevilling på kr. 50.000 fra Stiftsmidlerne

Ovenstående er principielt godkend af Kirkeministeriet den 5. juli 1963

 

Arkitekten ( de hedder nu Poul Hansen og Ib Lydholm, Thisted) har efterfølgende revideret lidt i hovedistandsættelsen den 12. marts 1964

Blytaget på skibets sydsyde er meget dårligt, nordsidens blytag fra 1839 er lidt bedre, men med mange lapninger.
Begge tagsiders beklædning nedtages, omstøbes og genoplægges.
 

 

Der etableres kirkebil til Tørring kirke i renoveringsperioden

 

Heldum Kirke gennmgår i 1965-1966 en større restaurering.
Taget på kor og våbenhus var tidligere tækket med tegl men fik nu også blytag, så hele kirken har siden da haft blytag. 
Den tidligere kakkelovn blev udskiftet med et varmeanlæg.
Kirkestolene blev delvis udskiftet og "varmeslanger" lagt under bænkene.
Nye hynder blev skænket af to anonyme givere.
Et gravminde - en lille romansk granit-gravsten med et kors - er indsat over våbenhusets yderdør. Gravstenen er rødgrå og svagt trapezformet, afbrudt i øverste højre hjørne, nu 81 cm lang, 48/42 cm bred.
Stenen tjente tidligere som trinsten foran indgangen.

Kvadrestensmurene står i blank mur, - hvidtet er foruden våbenhuset kun den vestre gavltrekant og murkronen i skibets sydside.

På det tidspunkt var Jens Bækgaard sognepræst i Tørring-Heldum pastorat

Søndag den 28. august 1966 blev Heldum kirke genindviet.

Der deltog 7 gejstlige ved genåbningsgudstjenesten.
Biskop Baun, Viborg
Provst Madsen, Gudum
Tidligere Provst Olsen, Lemvig
Tidligere Provst Anker Vestergard, Viborg

Tidligere sognepræst Niels Pedersen, Aulum
Tidligere sognepræst pastor Roesgaard, Vejrup
Sognepræst pastor Bækgaard, Tørring-Heldum

Alle tre provster har siden 1959 haft tilknytning til projektet.

 

I dagens anledning blev sendt en hilsen til den dengang 96-årige tidligere sognepræst pastor Thorup.
Han var sognepræst da kirken senest blev renoveret i 1910.