Graverbygning i Heldum

 

Toilet Og Graverbygning

 

Ved provstesynet i 1980 blev det pålagt menighedsrådet at sørge for en anden redskabsbygning end den daværende, hvis tilstand var "under al kritik".
Efterfølgende blev ansøgt om et beløb til budget i 1982.
Dette blev af spareårsager udskudt af provstiudvalget.

 

I 1983/84 opførtes et nyt graverhus på 79 m2 uden for kirkediget.
Arkitekt var Sv.Aa. Jensen og ingeniør var Nellemann A/S.
Bygningen er med rødt tegltag med halvvalme og hvidkalket murværk, - er passende beskeden og i overensstemmelse med ældre tiders byggeskik på egnen.
Huset er med lille kontor, en forgang, toilet og fyrrum. Derudover i midten af bygningen et redskabsrum og i sydenden et disponibelt rum (containerrum)

Oliefyret flyttes fra et tidligere redskabshus over i den nye bygning.

Samtidig nedrives redskabshuset inden for vestdiget.

 

 

 

 

 

I 2000 blev indsat nye vinduer i vestsiden af bygningen.
I 2013 er mellemrummet, hvor der opbevares redskaber, blevet isoleret. 

 

Tilbage til Heldum kirkegård

    Klik på billedet for at se forstørret foto.