Kirkegårdsdigerne i Heldum

I efteråret 1974 var digerne i det nyetablerede nordvesthjørne skredet sammen.
Arbejdet blev udbedret i 1975, og lågen i vestdiget blev samtidig udskiftet.

Parkeringspladsen syd for kirken er i 1974 grusbelagt.

Arkitekt E. Wahlbjørn Christensen, Holstebro laver i 1975 et projekt til etablering af ny adgangsforbindelse fra parkeringspladsen syd for kirken.

På dette tidspunkt var der ingen adgang fra sydsiden af kirkegården.

Samtidig nye trapper m.v. op til kirken. 

 

Beplantning omkring den nye parkeringsplads er drøftet i 1978. Samtidig omlægges trappen til våbenhuset så den er kørestolsvenlig.

 

Diget mod nordvest er repareret i 1992.

I 2003 foretager Ringkøbing Amt digeregistrering 

 

I 2011 blev nabohuset revet ned, og østdiget blev ret iøjnefaldende.

Østdiget er blevet helt lagt om i foråret 2013 og efterfølgende bliver de andre 3 diger også lagt helt om. Arkitekt på dette arbejde er E. Wad, Aarhus, og arbejdet bliver udført af PODA Hegn Vest.

I løbet af sommeren 2014 blev omsætningen af alle diger omkring Heldum kirkegård færdiggjort 

 

Landskabsarkitekt  Eivind Wad, Aarhus er arkitekt på disse projekter.

  

Torsdag d. 6. december 2012 er der afholdt licitation over etablering af nyt kirkegårdsdige på den østlige del af kirkegården. Arbejdet blev færdiggjort i juni 2013.

 

Det er nu blevet godkendt at vi må gå videre med omsætning af nord-, vest og sydsiden af kirkegårdsdigerne.

 

Den 24. oktober 2013 er de endelige aftaler med PODA-Hegn aftalt, og mandag den 28. oktober er arbejdet startet, - i øsende regnvejr. 

334 PODA hegns bil        

363 Vestdiget Paa Vej Ned

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Heldum kirkegård