Klokker og klokkestabel ved Heldum kirke

Selv om Heldum kirke er lille og uden tårn har den to kirkeklokker, en gammel fra omkring år 1275, og en nyere fra 1983.

 

Den gamle klokke er fra ca. 1275 og er ophængt i et klokkehus på kirkens vestgavl. Det er en mindre klokke med et tværmål på 52 cm. Den er af tidlig gotisk form, tilskrevet den samme nørrejyske støber som klokker i Idum (mellem Holstebro og Ulfborg) og Hodde (Ribe amt). Som disse har den om halsen et profilkantet bånd med reliefindskriften ”Ave Maria” – ”vær hilset Maria” i store majuskler, der er dannet af tråde og løber ud i spiraler. Bogstavernes udforming skyldes at de er udført i vokstråde lagt på klokkemodellen, - en i Danmark sjælden teknik, der dog yderligere kendes fra klokker i bl.a. Måbjerg og Givskud. Klokkelegemet har endvidere fire nogenlunde ligearmede reliefkors, der er fordelt imod verdenshjørnerne, mens slagringen under to profilister er udsmykket med en indridset bølgeranke i romanske former. Klokken er ophængt med slyngbom af eg i lille klokkeophæng på kirkens vestgavl. Efter branden i 1908 overførtes klokken til en nybygget klokkehus vest for kirken, - men i 1929 fik den atter sin plads på vestgavlen.Klokken er en af de fire ældste kirkeklokker i brug i Danmark. Den er derfor lidt af et klenodie.

 

Den nye klokke er større med en diamenter på 61 cm. Den blev opsat ved kirken i 1983 i et dengang nybygget klokketårn. Den blev indkøbt for at spare på kirkens klenodie – den gamle klokke – og fordi den gamle klokkes klang er sprød og svag. Den nye klokke bærer indskriften; ”Jeg er støbt til Heldum Kirke af Koninklike Eijsbouts i Holland i året 1983.”

Derudover DDS nr. 374  - første vers.

Over indskriften løber en reliefbort med stadig gentagen fremstilling af Kongernes Tilbedelse.
Klokken blev fejret med en festgudstjeneste 15. januar 1984, hvor biskop Johs. W. Jacobsen prædikede.

Et klokkehus nordvest for kirken blev opført i 1910 efter tegning af arkitekt Hother Paludan, - men blev nedtaget igen i 1929. Det var en traditionelt udformet tømmerkonstruktion med pyramidetag og med motiver hentet fra norske stavkirker.
Den gamle klokke fra omkring 1275 fik sin plads i klokkehuset.

 

Klokkestabel 1909

En tømret klokkestabel,- fremstillet af limtræ af fyr, - hvidmalet og med tag af bly, blev rejst ved kirken i 1984. Arkitekt Svend Aage Jensen tegnede denne klokkestabel.

Allerede i 1992 kunne der observeres begyndende råddannelser i flere bræddeelementer. Ved provstesynet i november 1998 blev klokkestabelen kasseret. Stabelen blev nedtaget i sommeren 2004 på grund af råd i træværket. 

Arkitekt Kuno Mielby startede i 1999 med at planlægge en ny klokkestabel.

Projektet blev godkendt i maj 2001. Egetræ som skulle lagres i min. 6 år blev indkøbt og lagt på lager i graverbygningen i november 2001. 

En ny klokkestabel i egetræ er blev rejst og indviet i november 2010.

 

Klokkeskjul på vestgavlen 

Ved provstesynet i 1998 blev det fastslået, at de to bærebjælker i det gamle klokkeskjul skulle udskiftes. Klokkeskjulet var opsat i 1929 og blev renoveret i 2001. 
Ved gennemgang i 2007 blev bl.a. konstateret:Træværk såvel konstruktion og beklædning var, så vidt det kunne konstateres af nåletrå. Skjulet var hvidmalet og tækket med et blytag. Se registrering her.

Bjælkerne er ført ca. 115 cm ind i tagrum på vestligste tagværksbjælke.
Det blev vurderet at det var bedst at udskifte hele klokkeskjulet.
Det blev efterfølgende vedtaget at bygge et nyt klokkeskjul, som blev indviet i november 2010. Se billeder fra byggeriet her

 

Tilbage til Heldum kirkegård

Klik på billedet for at se forstørret foto.