Svirrebom

Information om Svirrebom:

 

Omkring 200 kikkede ind i Svirrebom i forbindelse med Åbent Hus arrangementerne fredag og lørdag. 

TAK for interessen for at se "vore" nye lokaler. 
Velkommen til at deltage i de forskellige aktiviteter fremover.
 

Reception

  

05-08-2016Vore lokaler i Torvet 10 bliver i begyndelsen af kommende uge gjort klar til brug.
Vi forventer at kunne ibrugtage mødesalen i Svirrebom omkring 1. september. 

Det udvendige bliver gjort færdig umiddelbart efter.

 

19-07-2016: Facaden på Svirrebom er næsten blevet færdig

 

20160715 102911

 

Indgangen fra Svirrebom er renoveret, - døren mangler fortsat at blive ordnet

20160715 102948

 

I Torvet 10 har vi klemt os lidt sammen......

20160716 105058

 

Airmaster, nyt loft m.v. er opsat på 1. salen i Torvet 10 

20160719 151350 

 

07.07.2016 ...Så er stilladset væk, og Svirrebom er igen åben for kørende trafik. 

20160710 115646

 

  

  20160705 160143

 

20160705 160320

 

Bagindgangen til Svirrebom - køkkenet til venstre 

20160705 160339

 

airmaster i den nye sal er opsat

20160705 160516

  

05.07.2016 - Facaden ud mod Svirrebom er tæt på at være færdig. Stilladsen er taget ned og kun lidt oprydning mangler. Gaden bliver snart igen åben for trafik.

I gården er de fleste vinduer nu sat i, og kloak m.v. er blevet ordnet.
Indvendigt er håndværkerne nu godt i gang med de enkelte opgaver.
I Torvet 10 er de nye lofter ved at blive opsat.
Det forventes at lokalerne i Torvet 10 er klar til brug igen den 8. august.
Lokalerne i Svirrebom forventes at kunne tages i brug omkring slutningen af august.

 

20.06.2016 - Lokale A på 1. sal er blevet tømt for møbler, og håndværkerne går i gang med at nedbryde loftet.
Nu kan kun lokale B benyttes. 

 

13.06.2016 - Facaden ud mod Svirrebom er pillet ned, og muren er blevet opmuret med nye mursten. Køkkenet er næsten blevet muret op.
Indermuren i salen - med ekstra isolering - er sat op.

Gulve er støbt i det meste af Svirrebommen.

I dag blev der lavt hul i muren mellem Svirrebom 2 og Torvet 10.

- samtidig er muren til præstekontoret brækket ned.
Toiletterne i stuetagen er afdækket og kan ikke benyttes. Vi henviser til toiletterne i kælderen.
Organistkontoret er flyttet på 2. sal -  lokale C. - Dette indtil nyt kontor i Svirrebom er færdig.

 

27.04.2016 - Så er håndværkerne igang med at opstille stillads i Svirrebom.

Det betyder at Svirrebom er spærret for kørende trafik fra Torvet og hen mod Engen.

 

25.04.2016 - Der forventes opsætning af stillads i Svirrebom i løbet af uge 17 og dette skal stå i 6-8 uger. Nedbrydning af ydermur starter umiddelbart efter - Der vil komme støv......

Eksisterende installationer er demonteret.

Kælderen i Svirrebom 2 er opfyldt, og støbning af gulve er påbegyndt.

Montage af nye bærende konstruktioner er næsten udført.
Der er asfalteret under eksisterende pudslag i salen. Der monteres forsatsvægge med isolering.
Byggeriet er bagud i forhold til oprindelig tidsplanen med ca. 3 uger.
Vi håber fortsat på at kunne være helt færdige i uge 32.

 

Entreprenører til renovering af Svirrebom 2-4/Torvet 10

Murerarbejdet: SHS Byg

Tømrer/snedker: SHS Byg

VVS-arbejdet: Sams VVS

Malerarbejdet: Gravgaards malerfirma

El arbejdet: El-Jepsen

Inventar: Kvik Køkken

Ventilation: Sams VVS

Blikkenslager: M & O. Kristensen

Storkøkken J G Isenkram 

Elevator A P Botved

  

14.03.2016 - Der afholdes orienteringsmøde med naboer og lejere med orientering om den forestående renovering af Svirrebom. 

 

14.03.2016 - Det første byggemøde bliver afholdt.
Håndværkerne er samme dag gået i gang med indvendig nedbrydning i stueetagen.

I første omgang skal ændringer i el og vvs gennemføres.

 

12.03.2016 - Omtale i Lemvig Folkeblad kan ses her

 

07.03.2016 - Lemvig Kommune beslutter at yde tilskud til renovering af facaden på Svirrebom

 

16.02.2016 - Det forventes at håndværkerne starter på 1. og 2. sal i kirkehuset, Torvet 10 mandag den 20. juni.

 - Lokalerne forventes færdige senest i starten af august 2016.

I den mellemliggende tid kan lokalerne på 1. og 2. sal ikke benyttes.

Lokalerne i Svirrebommen forventes færdige omkring sommerferien 2016.

 

20160210 130809

 

10.2.2016:  Nu går vi snart i gang med nyindretningen af Svirrebommen 2-4.

Vi håber at facaden kommer til at se bedre ud end nu...... byfornyelse ?....

 

09.02.2016: Provstiudvalget behandler og godkender licitationsresultatet. Efter indstilling fra menighedsrådet bliver facadeløsning 4 - tilbageførsel til tidligere udseende - godkendt.

Yderligere optagelse af lån i stiftsmidlerne bliver godkendt.

 

01.2.2016:  Der afholdes licitation på renoveringen. 

Der indhentes tilbud på 4 forskellige løsninger på facaden ud mod Svirrebom.

 

 302 lemvig kirke og kirkehus

 

Menighedsrådet har i maj 2015 besluttet at købe naboejendommen Svirrebom 2-4,   Lemvig.

Ejendommen overtages pr. 4.1.2016.
I første omgang indrettes stueetagen med møderum, køkken, kontorer m.v.
De 2 lejemål på 1. sal forbliver uændret, og i forbindelse med købet bliver 2.salen tømt.

Omtale i Lemvig Folkeblad 20.05.2015 kan læses her

Samtidig har menighedsrådet besluttet at aflyse den planlagte udvidelse m.v. i det nuværende kirkehus i Torvet 10. 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.