Lemvig Kapel - indvendig renovering

07.04.2020

Kapellet er klar til brug fra onsdag den 15. april 2020

04.04.2020

Renoveringen er nu ved at være færdig.
Radiatorer er sat op fredag - og der er nu varme på igen.
Der mangler nogle forskellige småting.
Tak til vore håndværkere for en fin indsats.
Vi forventer af kapellet kan benyttes igen en gang i ugen efter påske.

02.04.2020

Renoveringen er nu ved at være færdig.
I skrivende stund mangler vi faktisk kun at få sat radiatorer op og derudover nogle forskellige småting.
Tak til vore håndværkere for en fin indsats.

Vi forventer af kapellet kan benyttes igen umiddelbart efter påske.
Med nugældende corona regler må der max. deltage 23 personer inkl. personale i den kirkelige handling i kapellet 

7 Kapel Renovering

28. marts 2020 

Alle ophæng til radiatorerne er nu lavet klar. Så de er nemme at sætte op når de kommer.

Opsætning af lyd er påbegyndt. Ny bænk er under forberedelse i våbenhuset.

Der er sat pærer i de fleste lamper.

Behandling af gulv og rengøring af rummet er planlagt til på tirsdag.
Så hvis alt går efter planen kan vi måske åbne inden påske ? hvem ved.

 

25. marts 2020

Ved leveringen af vore nye radiatorer viste det sig at der ved fremstillingen var en fabrikationsfejl. Det betyder at der skal fremstilles nye. Vi håber de kommer sidst i uge 14.
Lyd m.v. forventes opsat senest i starten af nsæte uge.
Lige nu håber vi at kunne åbne kapellet igen i "starten af april"

 

23.marts 2020

Status:

Det vi venter på lige nu er at modtage de bestilte radiatorer - de er blevet lidt forsinket.
Derudover mangler vi at få "lyd" sat op, - og gjort nogle småting færdig.
Maleren skal have ordnet de sidste ting

Efterfølgende skal kapellet rengøres og inventar sættes på plads.
Glarmesteren er færdig. Gørtleren er færdig. Murer og tømrer er næsten færdige, og ny måtte til våbenhuset er lagt ned.
Vi håber at kunne benytte kapellet igen fra en gang i uge 14.
Den konkrete dato kommer her når vi kender den.
Indtil da henviser vi bisættelser og begravelser til Lemvig og Heldum kirker med de gældende regler for antal deltagere  -  max. 1 person pr. 4 m2 gulvareal

 

6. marts 2020:
Gulvet i våbenhuset er nu næsten færdig, og højden på dørtrinet er sænket en smule.

Der er taget mål til en ny måtte.

Renovering og maling af vinduer er i gang.

Der er taget beslutning om placering af salmenumre.

 

29. februar 2020: Arbejdet glider planmæssigt frem.

Beslutning om størrelse og placering af nye radiatorer er nu taget. Det blev lidt dyrere end forudset, - men en fornuftig løsning tror vi.

Glarmesterarbejdet er færdiggjort.

Det er besluttet at fatningerne i vore lysekroner/lampetetter bliver af messing.

Forskellige "gamle" elledninger er udskiftet.

I kommende uge klargøres til kalkning indvendig.

 

 Billeder fra uge 8

 

 Kapellet bliver tømt for inventar

 

 Alle lamper og lampetter sendes til gørtler.

 Stolene sendes til reparatin/opbevaring.

 Alle radiatorer bliver fjernet.

20200210 094152      
20200210 094407 20200210 094431
20200210 094456 20200210 094534
20200210 094732 20200210 094905
20200211 133315 20200211 133609
   

 

  

08. februar 2020: De første håndværkere starter på mandag.

 

28. januar 2020: Efter et møde med håndværkerne er nu besluttet at kapellet er lukket fra mandag den 10. februar og til hen sidst i marts måned.

 

Tidsplan

Renoveringsudvalget holder møde den 16. januar 2020.

Det forventes at renoveringen starter i begyndelsen af februar 2020, og at kapellet bliver lukket i et par måneder.

I lukningsperioden henviser menighedsrådet til Lemvig kirke og Heldum kirke for de kirkelige handlinger i forbindelse med begravelse/bisættelse.

Renoveringen vedrører ikke kapellets kølerum. 

 

Godkendelse fra Stiftsøvrighed, Nationalmuseum, Kgl. Bygningsinspektør

Mandag den 13. januar 2020 fremsender Vivorg Stift godkendelse af at renoveringen må gå i gang 

 

Budgetgodkendelse

I forbindelse med godkendelsen af budget 2020 blev bevilget penge til en renovering af kirkegårdkapellet. 

 

Ansøgning

Ansøgning om godkendelse af kapelrenovering blev sendt til Provstiet i starten af august 2019

 

Konsulentrundebesøg

I forbindelse med Viborg Stifts konsulentrundebesøg den 8. maj 2019 blev drøftet hvilke muligheder der kunne være.

Vinduer

Gulvet

Radiatorer

Lysekroner og lamper

Indgang til Våbenhus

Døre

Maling

Kalkning

Lydforhold

 

Indledning

Siden foråret 2019 er der blevet arbejdet med forberedelser til nogle forskellige indvendige reperationer og vedligeholdelsesopgaver.

 

Nedenstående billeder er i datoorden i 2020:

    Klik på billedet for at se forstørret foto.