Alterbilleder - Lemvig kirke

Det nuværende alterbillede er malet af Bodil Kaalund i 1977.
"Se, din konge kommer til dig", står der under alterbilledet, som viser Jesu indtog i Jerusalem palmesøndag. "Glæde og forventning var den grundstemning, jeg søgte at lægge ind i billedet, ved farvens og lysets hjælp, og samtidig give indtryk af liv ved at lade figurerne være i bevægelse, gå, bøje sig, løfte armen. Den eneste rolige, statiske figurer Jesus, sagmodigt ridende på æslet. Kun han udtrykker alvor og eftertænksomhed", siger Bodil Kaalund.
Indvielsen af dette arbejde fandt sted ved højmesse 1. søndag i advent 1977.

Ved renoveringen i 2013 blev Jahveøjet taget ned.

 

I 1935 blev altertavlen istandsat. Den gamle topfigur, Kristus med sejrsfanen, og trekantfelt med Jahveøjet blev genopsat. I midterfeltet blev opsat en tro kopi af Vestervig kirkes korsfæstelsesbillede. Alterbilledet er fremstillet af kirkemaler J.Th.Madsen fra Ålborg.

(Billedet hænger nu i sakristiet).

 

Kirkeministeriet har den 27. september 1935 godkendt at tidligere altertavler må ophænges i "kirkens tårnværelse"   -  sakristiet
Det drejer sig om:

Et alterbillede fra 1854, malet af Johan Ludvig Lund, viser Kristus stående med kalken.
Fra omkring 1780 stammer et alterbillede, som viser Kristus siddende med kalken på bordet 
Billedet blev oprindelig udført og opsat af snedkermester Zinders Macholm. 

 

Nyt altertæppe blev monteret i 1972 og indviet den 19. marts 1972.
15 damer fra byen har medvirket ved fremstillingen.
Frk. Annette Nielsen - Kirkelig Kunst medvirkede med arbejdet.
Leder af denne gruppe var Kare
n Møller

Dette tæppe blev i 2012 erstattet af et nyt stengulv svarende til det øvrige nye gulv i kirken.

 

 

Omtale i KirkeNYT 22. april 2003:

2003 Flag