Altersølv - Lemvig kirke

Kalk og disk er udført af Giert Reber i Viborg. Indskrift "Anno 1655 har ærlig og velbyrdige Frue Fru Maren Skram sal(ig) Hartwig Hwitfeldtz til Rammegaard givet og foræret denne Kalk og Disk til Lemwigs Kirke Gud til Ære Kirken til Zirat og hende til Ære christelig Ihukommelse hworfore Gud wære hendes Løn. Anno 1794 er samme Kalk og Disk forstørret på Kirkens Bekostning.

 

Alterkande, 1665 udført af Matz Christensen, Viborg. På den ene side indgraveret Jesus på korset; på den anden side indskriften:"Lemvigs Kirckis Vin Kande af forriges Docter Anders Lemvig Kande oc den gamle Kalck oc Disch omgjort. Anno 1665 den 25. kanvarii. "På låget Kristus med sejrsfanen i en krans af blomster og bladværk.

 

150 særkalke (alterbægre) er indkøbt i 1914.

 

Oblatæske. Indskrift: "Minde om sognepræst Carls Lunds Prædiken ved Befrielsen 6. maj 1945".

Alterstager, fra omkring 1600- 1650.

På alteret står nu en messingkrucifiks som blev taget i brug 1. søndag i advendt 03.12.2006.