Historien om Lemvig sogn

Omkring 1350 må Nørlem sogn også have omfattet Lemvig. Lemvig kirke har nok også været anneks til Nørlem på det tidspunkt.

 

Senest fra reformationstiden var Nørlem anneks til Lemvig, hvorunder sognet forblev indtil 1. juli 1990, da det udskiltes som et selvstændigt pastorat. 

 

1. april 1966 blev Nørre Lem sognekommune sammenlagt med Lemvig købstadskommune. Grænserne mellem de 2 sogne blev vedtaget at være uforandrede. Dette er fortsat gældende. 

 

Der var 11 medlemmer af menighedsrådet i Lemvig sogn i 60 erne.

 

Siden 1. marts 1968 har Heldum sogn været en del af pastoratet.
Før den tid var Heldum sogn og Tørring sogn et fælles pastorat

 

I 1985 fik de 3 sogne lov til at ansætte en halvtids hjælpepræst udover de to fuldtidsansatte.
Dette først og fremmest på baggrund af et specielt Nørlem sogn er voksende i antal beboere.

Siden 1. juli 1990 har Lemvig-Heldum pastorat haft 2 fuldtidsansatte præster.
Nørlem sogn blev et selvstændig pastorat 1. juli 1990