Kirketårnet ved Lemvig Kirke

Der er konstateret råd i dele af vores kirketårn ved Lemvig Kirke 


 -  et par stykker af de 8 bærende stolper mellem det store løg og det lille løg er "angrebet"

 

Det betyder at et område omkring Torvet er afspærret i øjeblikket. Dette i et samarbejde med Lemvig Kommune.
Afspærringen er lavet for at sikre at der ikke sker uheld.
Vi beklager de ulemper der er forbundet med dette, - og håber og forventer at afspærringen bliver respekteret.

 

Denne side opdateres løbende 

 

14. juni 2024

Udskiftningen af de rådne træområder er nu nogenlunde afsluttet og arbejdet med at opsætte nyt kobber på hele tårnet glider godt fremad. Det er et stort arbejde at bøje og tilpasse de enkelte kobberstykker så de bliver til en løgkuppel.
Vi forventer at arbejdet kan afsluttes i løbet af august 2024.

01. maj 2024

Arbejdet med at udskifte råddent træ og efterfølgende påsætte kobber glider 

godt frem. 

28. februar

2024

Efter en grundigere undersøgelse af kobber og underliggende træ i det store løg er det blevet besluttet at udskifte al kobberet på "det store løg". samtidig udskiftes efter behov det underliggende træ. Det betyder at al kobberet på hele tårnet udskiftes.
Inddækning af de bærede stolper er ved at være færdig og påsætning af nyt kobber er påbegyndt. Kobber og træ er blevet bestilt og arbejdet er sat i gang.
Beslutningen er taget bl.a. på baggrund af at stillads nu er opstillet.
Vi håber på at al arbejdet med tårnet er færdig inden sommerferien 2024.

9. februar

2024

Det er aftalt at vindfløjen i kommende uge nedtages for at blive grundig undersøgt.
Det ser ud som om en renovering er tiltrængt.

3. februar
2024

Arbejdet med opstillingen af stilladset er ved at være færdig.
Håndværkerne er gået i gang med at aftage kobberet på det øverste spir.
Samtidg bliver det underliggende træ kontrolleret.
Det der er råddent bliver udskiftet.
Kobber og det underliggende træ på den store løgkuppel bliver p.t. undersøgt.
Tidsplan for udførelsen af arbejdet bliver lavet snarest.

24. januar
2024

Desværre er der en del støj fra pressening og stillads når det blæser.

På grund af de stærke vindstød er det sikkerhedsmæssigt uforsvarligt at komme op i toppen af stilladset.

Vi beklager dette, da det jo desværre er støj hele døgnet.
Vi arbejder på en løsning så støjen bliver minimeret igen.

18. januar 2024

240118 1

 

 

Stilladsfirmaet er nu næsten færdig med opstillingen

af stilladset omkring tårnet.
Der er kommet tag på stilladset, så der nu kan arbejdes
de fleste dage 

 

Håndværkerne er samtidig gået i gang med arbejdet
om at udskifte kobber og råddent træ i spiret.

 

Arbejdet forventes at tage omkring 12 uger

21. december

2023

I forbindelse med "stormen Pia" er stilladset blevet ekstra kontrolleret.
Det er blevet lavet sådan at våbenhusdøren nu kan fungere som nødudgang hvis dette skulle blive nødvendigt.  

18. december

2023

Stilladsfirmaet er nu igen i gang med opstillingen af stilladset.

6. december

2023

Yderligere undersøgelser har vist at spiret  -  den øverste del - er dårlig. Der er råd i træet på indersiden og kobberet er flere steder utæt.
Det er besluttet at kobberet på spiret skal udskiftes og træ og stolper i spiret skal grundig efterses og evt. udskiftes.

Stilladsfirmaet er blevet optaget af andre opgaver og kommer først tilbage en gang i kommende uge. Aftalt at tømrer og blikkenslager holder en lille pause til stilladset igen er tilpasset opgaverne.
Tømrer og blikkenslager starter op i gen den 2. januar 2024 med fuld styrke.
Udskiftningen forventes at vare 12 uger  -  fortsat afhængig af vejret.

23. november 2023

Vejret har i de seneste uger været både stormfyldt og regnfyldt.
Dertil kommer de uforudsette yderligere rådskader.
Ståldragerne er på plads og 5 af de 8 træstolper er udskiftet.
Reparationsarbejdet er derfor blevet forsinket og stillads og afspærring vil blive stående i "nogen tid endnu".  Det beklager vi selvfølgelig.
Vi havde håbet at stillads m.m. var væk til advendtstiden - men sådan bliver det ikke.

3. november 2023

Ved reparationsarbejdet har det vist sig at der flere steder kommer vand ind i forskellige dele af tårnet. Dette har betydet, at det flere steder er konstateret at de brædder hvorpå kobberet er påsat på ydersiden er råddent. På den synlige inderside kan dette ikke ses.
Arkitekt, ingeniør og håndværkerne går nu i gang med en grundig undersøgelse af hvor stort omfanget af disse skader er, - og hvor alvorlige de er.

25.oktober 2023

 

 

 

 

Projektmøde har været afholdt. Nye træstolper kommer i denne uge.

Det viste sig at rådangrebene var væsentlig længere ned i tårnet end først antaget. 
Hvis vejret bliver så nogenlunde forventes tømrerarejdet at være færdig i uge 45.
Derefter skal der laves kobberinddækning m.v..
Det er forventningen at stillads m.m. kan nedtages i uge 49.
Indtil da er området fortsat afspærret   -  som  byggeplads.
Dette bedes respekteret 100 % af hensyn til håndværkernes (og egen) sikkerhed.

7.oktober 2023

Ståldragerne er nu opsat i kirkens tårn. 
Nogle af træstolpeleverancerne var desværre forkerte, så arbejdet bliver 2-3 uger forsinket da der er leveringstid på de nye træstolper.

Læs mere om tårnet og se billeder fra tårnet her
"Ventetiden" bruges til at sætte nogle nye vinduer i Kirkehuset, Torvet 10.

21. sept. 2023

Stillads omkring kirkens tårn er nu færdigopstillet.
Fredag går tømreren i gang med at nedtage den opstillede "pyramide" i tårnet.
Mandag forventes arbejdet med opsætning af ståldragere igangsat.
Tømrerarbejdet og efterfølgende kobberarbejde forventes at vare ca. 6 uger.
I den periode vil området omkring tårnet være en arbejdsplads efter de gældende regler.
Området omkring tårnet vil derfor fortsat være afspærret med adgang forbudt.

12.sept. 2023

Opstilling af stillads omkring Lemvig kirkes tårn er opstartet

4.septem. 2023

Ugens vejr tegner godt til kalkning.
Mureren er i dag gået i gang med kalkning af Lemvig Kirke

30.august 2023

Foreløbig tidsplan:
I uge 37 opstilles stillads.

I uge 38 leveres ståldragerne - og opsætning påbegyndes.
Derefter udføres tømrer- og blikkenslagerarbejdet.
Afhængig af vind og vejr påregnes "nogle uger" til arbejdet med stolperne.

7. august 2023

 Der er udsendt stormvarsel med stærke vindstød for de kommende par dage.
 DERFOR bliver gennemgangen ved det afspærrede område fra i eftermiddag spærret
 for gennemgang. Dette af sikkerhedsmæssige årsager.
 Vi forventer at dette bliver respekteret.
 Spærringen af gennemgangen forventes nedtaget onsdag formiddag

6, august 2023

Udklip 32 Taarn 1

Udklip 32 Taarn 2

10. juli 2023

 Udklip 28 Kirketaarnet

22. juni 2023

Det endelige projekt om afstivning er nu blevet beskrevet af vores arkitekt.
Der er indhendtet tilbud hos håndværkerne og lavet et overslagsbudget.
Projektet er den 20. juni blevet godkendt af Menighedsrådet og er efterfølgende blevet  sendt til de kirkelige myndigheder til endelig godkendselse.
Dette som en hastesag.
Vi håber at kunne opstarte arbejdet med projektet umiddelbart efter sommerferien.
Nuværende afspærring forbliver uændret indtil da.
Der er indgang til kirken fra SYD-siden af kirken.

27. maj 2023

I øjeblikket er forarbejdet omkring den endelige sikring af kirketårnet under udførelse.
Planen er, at der på de nuværende otte fyretræsstolper monteres ståldragere.
Beskrivelse af dette og indhentning af tilbud er i gang.

24. maj 2023

Sikkerheden efter at det udførte arbejde med afstivning og stabilisering er blevet  vurderet.
Det vurderes at der fortsat er en risiko - specielt i blæsende og stormende vejr.
Afspærringen ændres så der i stille vejr bliver lavet en passage langs de to butikker overfor kirkens våbenhus.
Passagen lukkes hvis/når vejrudsigten varsler "blæsende vejr".
En sådan beslutning offentliggøres på denne hjemmeside.

19. maj 2023

Arbejdet med afstivning og stabilisering er nu færdiggjort.

Indtil videre opretholdes afspærringen omkring tårnet.

16. maj 2023

På grund af blæsten er arbejdet med afstivning midlertidigt blevet standset.

12. maj 2023

20230512 123852 

 Mandag morgen starter vore   håndværkere med at afstive den   øverste del af kirketårnet.
 Arbejdet forventes at stå på "nogle dage".

 Der vil fortsat være adgang til   kirken gennem  SYD-døren.

08. maj 2023

 
Omtale på KirkeNYT-siden uge 19 i Lokalavisen om bl. a. Kirketårnet kan ses her

28. april 2023

230428 Afspaerring

26. april 2023

  

Der er opstillet en lidt mere permanent afspærring.

Det betyder bl.a. at der ikke er adgang til tårnet, og at døren i våbenhuset er lukket.

Der er adgang til kirken gennem SYD-døren

21. april 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 Udklip 17 Aabningstider Kirken

21. april 2023

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udklip 17 Aabningstider Kirken 
Udklip 17 Afspaerring

 

 

 

  

14. april 2023

 

 

 Dele af Kirketorvet er blevet afspærret midlertidig
   -    Læs omtale i Folkebladet, Lemvig her

 

 

 

   

    Klik på billedet for at se forstørret foto.