Kirketorvet

Kirketorvet udenom Lemvig kirke er i tidens løb blevet brugt - og bliver brugt - til mange forskellige ting.
I mange år har der været forskellig torvehandel.
I 1970-71 blev området nord og vest for kirken omlagt til gågade.
Området er ejet og bliver vedligeholdt af Lemvig Kommune.

 

I 2020 er Iris blevet indviet

 

Ved østgavlen en figur

 

I det sydøstlige hjørne blev i 1967 opstillet en skulptur.
En bronceskulptur af beskeden størrelse i moderne udførelse.
Armene mangler, skulpturen er nøgen og ansigtsudtrykket er udvisket.
Skulpturen er en delvis gave med støtte fra Statens Kulturfond.
Billedhuggeren Erling Frederiksen har femstillet skulpturen. 

 

Plade nedlagt i det nordvestlige hjørne til m arkering af Lemvig som årets by i 19xx 

 

I 1946 blev drøftet om der skulle opstilles flere cykelstativer på Torvet.
Dette da det er meget vanskeligt for cyklende landboere at få "cyklen parkeret i den indre by".