Klokker og klokkespil

Udklip 42 Klokkespil 

 

Stilheden.
Et frirum midt i larmen. At sidde ligeså stille og lade tankerne hvile. Bare lytte til de mange generationer før os, som er kommet her i sorg og glæde, og har fundet opmuntring og trøst i det samme ord, som altid har lydt i dette rum, - Ordet som bedst høres i stilheden.

 

De 2 gamle klokker

To klokker har i over 300 år kaldt ud over byen til gudstjeneste. 

Den nuværende klokkestol er fritstående og fra 1867. Stolen bærer 2 klokker. 

"Lilleklokken" har en bladbort over et latinsk skriftbånd: "Gloria in excelcsis (!) Deo Rydolph Melchior me fecit". (Ære være Gud i det høje, Rudolf Melchior gjorde mig). Lilleklokken blev støbt om i 1686 efter brandene i 1683 og 1684, så over Christian V´s kronede monogram står der: "Os Torden-ild skændte/Før Byen afbrændte/Varsel for sand". Under monogrammet: "Bød, vi paa ny klemte/O! lyder hver Mand/K Anno MD-CLXXXVI".

 

"Storeklokken" har en bladbort hvorunder der står: "Ictu Fulminis una cum Urbe/ deleta jussu C5 fusa 1686/ postea ob Fisuram Sumtu Ædis propr: fusa 1759/ Casperus König Dantiscanus/ mefecit Wiburgi". (Ødelagt tillige med byen ved lynnedslag og omstøbt på Christian V`s bud i 1686. Senere på grund af en revne atter omstøbt på kirkens egen bekostning 1759. Caspar König fra Danzig gjorde mig i Viborg).

 

Begge klokker er i 1937 drejet 90 grader i vuggebomme - egetræsbomme med støbejerns konsoller. Knebler af pokal-form, i patent-ophæng. Begge klokkers kroner mangler og er erstattet med påboltede jernkroner.
Klokkestolen er solid, med påboltet lejebjælker ved omhængnigen af klokkerne i 1937. Klokkernes klang er indbyrdes dissonerende. 

 

Klokkespillet i Lemvig Kirke

Den 24. november 2000 blev modtaget en den gang anonym gave til Lemvig sogn til etablering af et klokkespil i Lemvig kirkes tårn. Det var givernes ønske, at klokkespillet skal spille en salmemelodi hver morgen, middag og aften, og det er en klausul, at der på klokkespillet udelukkende spilles melodier til salmer i Den Danske Salmebog.
Et projekt udarbejdet af klokkefirmaet Thubalka a/s, Vejle, arkitekt M.A.A. Kuno Mielby og ingeniør Keld Abrahamsen, Århus blev fremsendt til godkendelse. Lemvig Kommune har ingen forbehold af nogen art, hverken af miljømæssig eller andet. 

Kgl. bygningsinspektør
Niels Vium skriver bl.a. således: Den eksisterende klokkestol er fra 1967 og bærer 2 klokker. Den nye klokkestol som er udført af tørt egetræ opstilles syd for denne i en afstand af ca. 5 cm og er konstruktivt helt uafhængig af den. Den nye klokkestol kan bære 16 klokker, hvorfor der må suppleres med et antal klokker ophængt i bærebjælker, fastgjort til betondækket. Den eksisterende klokkestol ændres, idet de udragende overstykker afkortes og erstattes med hjørneforsærkninger af stål.
Siden 1934 har der været sidehængte glamluger i tårnet.Før den tid var der vippeluger. Der foreslåes udført vippeluger mod syd og nord i stedet for de nuværende sidehængte glamluger.. Begrundelsen for at vælge vippeluger er, at man derved sikrer mod vandindtrængen i klokkerummet, og for at lydstyrken kan styres. Kirken har tidligere haft vippeluger. 

De 16 klokkespilsklokker
blev støbt hos Eijsbouts i Holland. Den største klokke er aisl som vejer 368 kg og har en diameter på 85,7 cm. Den mindste klokke har en diameter på 35,2 cm og vejer 32 kg. Den samlede malmvægt er ca. 1.913 kg.
Klokkespillets tonerække er: aisl, c2, d2, dis2, e2, f2, fis2, g2, gis2, a2, ais2, h2, c3, d3, dis3 of f3. Alle klokker er forsynet med udvendige magnethamre, der computerstyres. Det er muligt både at cumpterstyre klokkespillet og spille på det direkte. Klokkespillet er forberedt, så det evt. ved en senere lejlighed kan udvides til 24 klokker.

Klokkeinskriptioner
Ornamentering på klokkerne er "Legende børn". På alle klokkerne er indgraveret " STØBT TIL LEMVIG KIRKE ÅR 2001 AF EIJSBOUTS I HOLLAND".
Derudover på den store klokke på samme side af klokken: "SKÆNKET AF INGRID OG ELLY BACHE LAURIDSEN". På modsatte side "HERRE VOR GUD TAK FOR VELSIGNELSENS UNDER".

Vippeluger
Efterfølgende blev af de samme givere - søstrene Ingrid og Elly Bache Lauridsen ("Damernes Magasin") - den 4. juni 2002 skænket et beløb til etablering af automatiske vippeluger i Lemvig kirkes glamhuller. Alle 4 luger bliver udskiftet, men den vestre gøres dog ikke oplukkelig af hensyn til den korte afstand til naboerne. Vippelugerne bliver installeret i 2002. 

 

Klokkespillet
blev indviet med en festgudstjeneste den 30. december 2001, hvor biskop Karsten Nissen prædikede.

Ingrid og Elly Bache Lauridsen deltog ved indvielsen.

Se omtale her

 

æ KirkeNYT - arkiv