Lemvig kirkes indre

Stoleværk, alter, prædikestol og korkrucifiks.

Indretningens enhedspræg og rokokkostil skyldes hovedsageligt snedkeren Zinders Nielsen Machholm, som har udført hoveddelene i sidste halvdel af 1700-tallet.
Krucifikset med den ejendommelige Jesusfigur er fremstillet mere stående end hængende i nærmest romansk positur med hovedet opret og samlede fødder hvilende på en fodstøtte. Mange lighedspunkter med den sejrende Kristusfigur på toppen af alteret, stående på jordkloden hvorom slangen (Satan) slybger sig, men med en sejrsfane i hånden.

 

Korskirke med søjler

 

I forbindelse med indvendig kalkning af kirken i juni 1978 henlægges gudstjenesten i 3 uger til Lemvig Missionshus. I samme forbindelse bliver trækonstruktionerne i tårnet og i tagværket over selve kirken behandlet mod angreb af borebiller.

 

I 1993 indrettes et mindre rengøringsrum under pulpituret i nordskibet. I den forbindelse fjernes den bagerste bænk.

Se billeder m.m. fra Lemvig Kirke her