Orgelet i Lemvig Kirke

Vurdering i 1992

Orgelet i Lemvig kirke var bygget af TH.FROBENIUS & CO. i 1935 med nogen genanvendelse af ældre pibemateriale (Bl.a. 6 piber fra 1862). Det var et pneumatisk kegleladeorgel med 19 stemmer + 1 transmission, fordelt på 2 manualer og pedal, opstillet på pulpitur i kirkens vestende.
Orgelet er bygget i en tid, hvor man i almindelighed intonerede blødt.
Samtlige bælge og membraner blev i 1959 udskiftet med nye.

I 1974 blev elektrisk orgelblæser monteret og forskellige piber blev repareret.
I 1979 blev magasinbælgen repareret og der kom lyddæmpning af luftanlæg.

Det var ikke et specielt godt orgel. Det var slidt, og larmer meget fra tangenter og pedaler.
Det overvejes at satse på et nyt orgel på 25-30 stemmer.


Et nyt menighedsråd blev valgt i efteråret 1992, og efter adskillige møder omkring orgelet blev i november 1993 fremsendt ansøgning om at måtte få opstillet et nyt orgel i 1998.
I 1996 ansøger menighedsrådet om at måtte indgå en aftale med orgelbyggerfirmaet PG Andersen & Bruhn om levering af et nyt orgel med 29 stemmer, til færdiggørelse til påsken 1999. Stemmerne er fordelt på hovedværk, svelleværk og pedal.
Beskrivelse: Ogelværket bygges op bag den nuværende orgelfacade. De nuværende sidehuse og gitre fjernes. Det nye orgelhus, som bygges op bag facaden vil være så bredt, at der vil blive en udbygning på ca. 30 cm på hver side af orgelfacadens rammer. For at opnå den fornødne plads til instrumentet og den optimale plads til mormedlemmerne, er det nødvendigt at udvide pulpituret ca 80 cm frem i buen.
En konto fra salg af et jordareal i 1964 indgår i finanseringen, - derudover optages et 15 årigt lån i Stftet.
Arkitekterne Ib Lydholm og Asger Thomsen, Thisted kommer med i sagen.
Det gamle orgel nedtages 25.11.1998 og det nye bliver klar til 28.3.1999 - Palmesøndag - til indvielse.