Udsmykning - Bodil Kaalund

Folder Lemvig Kirke Bodil Kaalund Forside

Det var i Lemvig kirke, kunstneren Bodil Kaalund fik sit gennembrud som kirkekunstner. Et markant præg på kirkens indre satte hun i årene 1977-88.

Ikke mindre end 37 billeder har hun leveret til kirken, - en hel billedbibel.
Hendes letaflæselige, fortællende stil passede godt til menighedens ønsker, så da alterbillede, prædikestol, døren til sakristiet og syddøren var færdig i 1977, bad man hende fortsætte udsmykningen af pulpiturerne ved orgelet og i nordfløjen.

 

I 1970 fik Lemvig menighedsråd stillet et beløb til rådighed af en donator til udsmykning af de fire tomme felter i prædikestolen. Det eneste krav donatoren stillede var, at udsmykningen skulle illustrere noget evangelisk.

To kunstnere havde været involveret i planerne, og en tredie - Kurt Karottki, Vandborg - var i 1975 fremme med et forslag.
Dette forslag kunne dog ikke godkendes af "Akademiet for de skønne kunster".

12.maj 1976 beslutter menighedsrådet at lave en aftale med Bodil Kaalund, Lyngby, som lovede at lave en skitse til en ny altertavle og en udsmykning af prædikestolen.
Det daværende alterbillede var en kopi af alterbilledet i Vestervig - en kopi der er fra 1935 og skønnes at være af dårlig kvalitet. Motiverne er Getsemane have, korsfæstelsen og soldaterne ved graven påskemorgen. Tæt ved alteret findes en korsfæstet Kristus, idet der på korets nordvæg hænger et senromansk krucifiks. Dette alterbillede hænger i dag i sakristiet.

 

I marts 1977 beslutter menighedsrådet at lade Bodil Kålund arbejde med opgaven. Først blev felterne på prædikestolen malet, og efterfølgende blev alterbilledet malet.

Om søndagen var prædikestol/alter tildækket, da Bodil Kaalund i ugens løb malede felterne. Ved en festgudstjeneste den 27. november 1977 (1. søndag i advendt) blev den nye udsmykning på altertavle og prædikestol afsløret.
Billederne er udført direkte på træværket.

 

Efter at dette arbejde var færdiggjort, forekom felterne på de 2 pulpiturer at "være tomme".

I 1979 blev lavet et forslag om udsmykning af 9 fyldninger fra gammel testamente på orgelpulpituren og 8 fyldninger fra det ny testamente på pulpituren i nordskibet.
Efter nogen korrespondance med bl.a. kirkeminister Jørgen Peter Hansen bliver skitserne godkendt den 16. oktober 1980 af kirkeministeren. Arbejdet bliver udført i 1981, og bliver præsenteret ved en gudstjeneste pinsedag, den 7. juni 1981. Sognepræst Kai Glud Pedersen prædiker ved denne gudstjenese.

Bodil Kaalund skriver bl.a. således om Lemvig kirke: "Her er der fra romansk tid den kraftfulde døbefont af granit, og gotikkens heftige, følelsesladede udtryksform ses i det store krucifiks. Især er kirken dog præget af 1700-tallets rokokoudskæringer.
Yndefuldt bølgende snor akantus og andre vækster sig om prædikestol, altertavle, kirkestole, - ja alt træværk i kirken."

Derudover skriver kunstneren:"bag alle billederne ligger der personlige oplevelser og indtryk fra rejser i Danmark og i udlandet. Således stammer grundholdningen i farven på altertavlen fra et ophold i Jerusalem - mens fårene omkring Den gode hyrde er studeret bl.a. på Færøerne og Island, figentræet på Lolland, og modellen til Madonna med børnene blev fundet i Lemvig.
Alle disse detaljer er som gloser, der først sat i sammenhæng danner mening".

Igen i 1983 modtager menighedsrådet et beløb til indvendig udsmykning og forskønnelse af Lemvig kirke i forbindelse med et testamenteret legat.
I foråret 1984 tilbyder Bodil Kaalund, at hun gerne som en gave til Lemvig kirke vil designe en messehagel til kirken.
Den daglige leder af Selskabet for Kirkelig Kunst Lillian Damgaard Christiansen, som er født i Lemvig tilbyder samtidig at ville udføre montering og syarbejdet på messehagelen. Selve vævningen udføres af Pernille Ponsaing, som også har vævet stoffet til Ålborgs bispekåbe. Messehagelen bliver grøn og med et ankerkors som motiv af palmegrene omkring korset og er udført i billedvævning i grov silke.
Legatet anvendes til dette formål.
Messehagelen bliver første gang båret ved en liturgisk andagt i forbindelse med dronningens besøg den 31. juli 1984.

 

I 1984 er der i samarbejde med byrådet en Bodil Kaalund udstilling "fra en kirkekunstners værksted.


I forbindelse med højmessen 13. marts 1988 hvor Erik Bitsch prædikede, blev afsløret de tre billeder på degnestolen, - malet af Bodil Kaalund.
Givere af disse billeder udover Bodil Kaalund var Elly og Ingrid Bache Lauridsen. Degnestolen var på det tidspunkt placeret i "skyggen af prædikestolen".
Billederne symboliserer "Det evige halleluja", og er inspireret af det sidste vers af salmen "O, havde jeg dog tusind tunger". Resultatet er et meget smukt eksempel på kirkelig kunst, når den er bedst.
Bodil Kaalund siger: "Det har været magtpåliggende for mig at søge at skabe en helhed med mine udsmykninger. At binde billede og rum sammen i en harmoni, der gerne skulle tjene kirken og gøre os mere åbne for at kunne se, opleve, høre det kristne budskab. For en kunstner er det en glæde at blive brugt, at få lov til - i et godt samarbejde med menighedsrådet - at medvirke til at præge kirkens ydre og give den en indre dimension - så godt man nu kan".

I årene 1984 - 1991 udførte Bodil Kaalund 159 bibelillustrationer til Bibelselskabets udgivelse af den nyoversatte Bibel som udkom i 1992.

 

Svend Larsen var i hele perioden med Bodil Kaalunds udsmykning af Lemvig kirke formand for Lemvig Menighedsråd. Bl.a. dette samarbejde førte senere i 1994 til opførelsen af 1. etape af Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.

 

Temaet på altertavlen er indtoget i Jerusalem.
Billedet fylder tavlens tre felter, og kunstnerens hensigt har væet at give indtryk af glæde og forventning.
 


På prædikestolen er der i hvert felt malet et motiv fra en af Jesu lignelser: Sædemanden, Dommens dag. Den gode hyrde. Det ufrugtbare figentræ og Den barmhjertige samaritan.

Billederne på orgelpulpituret forestiller 9 scener fra Det gamle Testamente.
Skabelsen (Se billede), Adam og Eva, Kain og Abel, Den brænende tornebusk, Moses med de ti bud, Dansen om gulvkalven, Saul og David, Jobs prøvelser, Esajas og serafen.

 

Nordskibets pulpitur domineres af et stort nadverbillede som dækker fire felter.
Det omgives af billeder med motiv fra Det nye Testamente: Jesu fødsel, Jesu dåb, Nadveren, Jesus nedtages fra korset, Pinsedag.

Døren til sakristiet er især malet med henblik på dåbsgæster, der sidder overfor døren. Foroven ses duen, Helligåndens symbol, og forneden jomfru Maria med Jesus og Johannes.

På degnestolen findes tre billeder over temaet "Det evige halleluja" (sl.150).

Bodil Kaalund blev udnævnt til æresborger i Lemvig i november 2005 - samtidig med hendes 75-års fødselsdag.