Gudstjenesten til debat

Lemvig-Heldum menighedsråd har nu indsendt vores høringssvar - læs det her

 

 

Udklip 6 Artikel

 

Nedenstående er de spørgsmål vi gerne vil drøfte, - som oplæg til menighedsrådets høringsvar:

- andre emner omkring gudstjenesten er velkomne

 

Gudstjenesten til debat 

Udklip 6 Spoergsmaal 1

Udklip 6 Spoergsmaal 2

 

Dine svar og tanker kan afleveres til begge præster og til medlemmer af menighedsrådet,
-  gerne senest 10. marts 2021.

.
Hvis du ønsker at være anonym respekteres dette.