Fra Søndagsblad til KirkeNYT

Under renoveringen af Lemvig Kirke blev i 2011 fundet et søndagsblad fra juni 1939.
Det er den ældste udgave vi har kendskab til.

Som det fremgår af billedet til højre er det en smule medtaget. På bagsiden er omtalt gudstjenester og møder i Lemvig sogn.

 

Hvis nogen skulle have nogen der er ældre, vil vi gerne have lov at få en scanning af disse. Iøvrigt har vi slet ikke alle blade for hele perioden, så også andre udgivelser har interesse. Specielt i perioderne 1951 - 1960 og 1967 - 1969 har vi ret få blade i arkivet. Kontakt venligst kirkekontoret.

Menighedsblad 1939

 

Fra arkivet af kirkeblade i kirkehusets kælder kan findes bl.a. nedenstående.

Lemvig Soendagsblad 1948

Allerede i 1948, - og helt sikkert også før, - udkom der i Lemvig et søndagsblad. Søndagsbladet blev omdelt i hver uge og var normalt på 4 sider. Teksten på de 3 første sider var fælles med andre søndagsblade i Danmark. 


På bagsiden af søndagsbladet kunne læses om gudstjenester og øvrige arrangementer i Lemvig.

Det lokale Samfundsråd - Indre Mission - stod bag udgivelsen. På et tidspunkt blev udgivelsen ændret til at udkomme hveranden uge.

 Lemvig Menighedsblad Februar 1960  

I 1960 var navnet Lemvig Menighedsblad.
Bladet udkom 1 gang om måneden, og der var nu annoncer på 3 - 4 af siderne.
Som det ses, skiftede forsiden en gang imellem udseende.

 

 

 

Fra oktober 1967 blev Lemvig og Nørlem fælles om at udgive menighedsbladet.


Siden december 1959 havde Nørlem sogn haft deres eget kirkeblad - støttet af menighedsrådet i Nørlem sogn.


Menighedsbladet blev stadig omdelt og udkom ca. 1 gang om måneden.

Udgivere var Indre Missions Samfund i Lemvig og Nørlem. Udgifterne til Menighedsbladet blev dækkt af bidrag fra privatpersoner i de 2 sogne.

 

 Menighedsblad Lemvig Plus Noerlem 1965
 Menighjedsblad Til Kirkeblad 1974  

I 1970 havde menighedsbladet fået lidt farver på forsiden og Heldum sogn er også kommet med fra 1968. På dette tidspunkt var Heldum, Nørlem og Lemvig sogne et pastorat med 2 sognepræster tilknyttet.
Fra 1. januar 1972 uddeles menighedsbladet også i Lemvig sogn gennem postvæsenet. I Nørlem og Heldum omdelte postvæsenest allerede.

 

Fra 1. april 1974 overtog de 3 menighedsråd udgivelsen af Kirkebladet. Sognepræst P. Gammelgaard Poulsen var ansvarlig redaktør.

 

I 1976 var det igen tid for at skifte udseende på forsiden af Kirkebladet. 

Samtidig skiftede kirkebladet format (lidt større) og udkom normalt med 4 sider. 

- iøvrigt startede en ny tradition med, at navnene på alle døbte i pastoratet blev offentligt i kirkebladet. 
Kirkebladet udkommer nu 10 gange om året.

Kirkebladets opgaver var/er at prøve at orientere om, hvad der foregår af kirkeligt arbejde i vore sogne, oplyse om hvad kristentro er, og bringe evangeliet ud til alle hjem i de 3 sogne. 

De samlede udgifter til trykning, porto og moms beløb sig til ca. kr. 2800,- om måneden for 3500 eksemplarer. Der blev fortsat opfordret til at læserne ville give et bidrag til bladets drift. 

 

 Kirkeblad 1976
 Kirkeblad 1982

Kirkebladet udkom nu med forskellige farver på forsiden.

December-marts -advendt og faste: violet

April-maj  - påske: gul

Juni-juli - pinse: rød August-november - trinitatistiden: grøn  


Se omtale af de liturgiske farver
her     

 

Siden maj 1981 udkom Kirkebladet med 3 spalter på siderne. Dette for at kunne lave et bedre lay-out på de enkelte udgaver.  

 

Ideen med den farvede linie var at den skulle symbolisere bakkerne omkring Lemvig. Fra venstre Heldum (bakke) - Lemvig (dal) -Nørlem (bakke). Linien går til sidst over i korset.

 

Udgifterne til udgivelse af Kirkebladet kan fremover dækkes af ligningsmidlerne.

 

 

 

Kirkebladet 1986:    

Kære læser!

Ja, det er et "nyt" kirkeblad denne gang. Vi har fra kirkebladsudvalgets side ønsket både at ændre lidt på bladets indhold og på dets udseende. Bladets kalender er blevet delt op på foreningerne, bl.a. for også at få flere foreninger repræsenteret. Formatet er ændret, fordi det passer bedre til trykmaskinerne, og så er der byttet lidt rundt på bladets indhold. Men det er stadigvæk kirkebladet for Heldum, Lemvig og Nørlem sogne og dermed serviceorgan for kirkerne og det arbejde der ydes i deres ånd.   
       Med venlig hilsen
REDAKTIONEN

Kirkebladet udkom 8 gange årligt med 8 sider hver gang.

Fra 1988 udkommer kirkebladet 6 gange om året, - men nu med 12 sider

 Kirkeblad Foraar 1987

 En Lykkelig Begivenhed

 

1. juli 1990 blev Nørlem udskildt som selvstændig sogn, og Nørlem fik fra da af selvstændige sider i kirkebladet.
- lige til at rive ud.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

Stadigvæk i 1999 var der en fælles forside for de 3 sogne,
- og stadigvæk med de 4 forskellige farver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkeblad 1999

 Kirkelig Vejviser 2000 2001

 

-  i den periode udkom der een gang om året en kirkelig vejviser. I denne vejviser havde alle de kirkelige organisationer i de 3 sogne hver en halv eller hel side hvor de kunne præsentere deres arbejde.  

13. januar 2001 blev der afholdt kursus i at bruge den nyopstartede www.lemvigkirkerne.dk.

Hjemmesiden blev klar til brug 17. januar 2001.
Alle foreninger fik udleveret et pass-word for selv at kunne redigere deres side.
Hjemmesiden var indtil udgangen af 2002 fælles for de 3 sogne.

 


Nørlem menighedsråd besluttede i 2001, at de fra 1. januar 2002 ønskede at udgive deres eget kirkeblad.

I den forbindelse besluttede menighedsrådene i Heldum og Lemvig sogne at de fremover ville ændre deres Kirkeblad så det i stedet blev den næstbagerske side i Lokalavisen.

Det sidste fælles Kirkeblad udkom i december 2001.

I starten af 2003 besluttede Nørlem menighedsråd at oprette egen hjemmeside.
Det blev aftalt at Lemvig og Heldum sogne kunne beholde adressen:  www.lemvigkirkerne.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kirkeblad Slut 2001

Den første KirkeNYT side blev bragt i Lokalavisen den 27. december 2001, og siden er KirkeNYT udkommet i hver uge.

 

1 Kirkenyt 27122001

 

  KirkeNYT fra i år kan ses her

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.