Vi kommer til at mangle en ny gartneriarbejder

Opslaget er på vej - og kommer til at ligne nedenstående:

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkegårdslederAnders Clausen på tlf. 20 23 53 21. – træffes bedst mellem kl. 10.00 – 12.00 på hverdage.

 Lønstigner på omkring 4,8 % forventes aftalt i ny overeneskomst

 

 

 

Gartneriarbejder – Lemvig Kirkegård

Vi søger en gartneriarbejder til Lemvig Kirkegård med tiltrædelse xxxx 2024, - eller efter nærmere aftale. Stillingen er en tidsubegrænset stilling (fast stilling).

I en periode om vinteren må påregnes hjemsendelse uden ret til løn.

Arbejdsområde

Stillingen omfatter renhold af gravsteder og kirkegårdens grønne områder, anlæg af gravsteder, udplantning af sommerblomster, grandækning samt forefaldende arbejde. Derudover indgår der forskellige afløsningsopgaver med bl.a. rengøring i stillingen. Lørdagsarbejde kan forekomme. Stillingen indeholder kontakt med besøgende på kirkegården.


Kvalifikationer

Vi forventer, at du har lyst til renholdelse af kirkegård, - at du er stabil og positiv og har respekt for kirkens handlinger og værdier, - og at du har lyst til at indgå i et konstruktivt samarbejde med øvrige ansatte, - og at du har ordenssans og kan arbejde selvstændig.
Vi forventer at du som minimum har almindeligt kørekort.

 

Den ugentlige arbejdstid er 37 timer. Ansættelse sker ved Lemvig-Heldum Menighedsråd

 

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter Fællesoverenskomst mellem Finansministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område OAO-S-Fællesoverenskomsten, samt Organisationsaftalen for landbrugsmedhjælpere, gartneriarbejdere, gartnere og forsøgsmedarbejdere indgået mellem Finansministeriet og Fagligt Fælles Forbund (3F).
Aftalerne kan ses på   www.folkekirkenspersonale.dk

Lønnen i nutidskroner udgør årligt for gartneriarbejdere i øvrige land: (trin 1) kr. 262.671. (trin 2) kr. 270.005.Dertil kommer aftale om funktionstillæg og eventuelt et kvalifikationstillæg.
Der sker aflønning på timeløn, og efter 5 måneders uafbrudt ansættelse ved samme ansættelsesmyndighed er der overgang til månedslønsansættelse.

 

Der er pensionsordning hvortil arbejdsgiver indbetaler præmien. Dette i øvrigt efter de gældende regler. Ansættelsen sker på prøve i 3 måneder.

 

Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte kirkegårdsleder
Anders Clausen på tlf. 20 23 53 21. – træffes bedst mellem kl. 10.00 – 12.00 på hverdage.
Informationer om vore to sogne og kirkegårde findes på www.lemvigkirkerne.dk og på www.facebook.com/lemvigkirkerne

 

Ansøgninger skal være os i hænde senest torsdag den xxxx  2024 kl. 12.00.

Ansøgning med relevante bilag sendes på e-mail: 8840fortrolig@sogn.dk
Ansættelsessamtaler forventes at finde sted   xxxx 2024

   Lemvig-Heldum Menighedsråd

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.