Heldum Kirke - 21. søndag efter Trinitatis.

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24 

 

Indsamling til: Venskabsmenighed

 

På søndag

...er det 21. søndag efter trinitatis – Luk. 13,1-9 
Jesus bliver udfordret med lidelsens problem: Hvorfor rammes nogle mennesker, når katastrofen indtræder, mens andre går fri? 
Det havde gjort stort indtryk på folk, at et tårn i Siloa var styrtet ned og havde dræbt atten mennesker. Var der nogen grund til, at det netop gik ud over disse og ikke andre? Nej, siger Jesus, de har ikke fortjent det mere end andre. Hvoraf vi må forstå, at ting sker uheldigt og tilfældigt. 
Men så tilføjer Jesus alligevel: Men hvis I ikke omvender jer, skal I alle omkomme ligesom de. Er det en trussel? Eller blot en påpegning af, at menneskelivets sårbarhed gør, at man skal fi nde en sikker grund i noget andet end livets tilfældigheder?
Og så slutter evangeliet med lignelsen om figentræet, der i fl ere år ikke har båret frugt, og som vingårdens ejer derfor foreslår fældet. 
Men gartneren er ikke parat til helt at opgive håbet: Lad mig grave omkring det og lad mig give det gødning og lad os se, om det ikke giver resultat. Ellers fælder vi. 
Udfordrende perspektiver på en spændende søndag.