Heldum Kirke - Palmesøndag

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til: Samvirkende menighedsplejer

 

På søndag 

…er det Palmesøndag. Søndagen har hentet sit navn fra Jesu indtog i Jerusalem, hvor han kommer ridende på et æsel, og folk skar palmegrene af træerne og hyldede ham: ”Hosianna! Velsignet være han, som kommer, i Herrens navn, Israels konge!” Men det er ikke den historie, vi skal høre på søndag, der skal vi høre om en enkelt kvinde, som hyldede ham og salvede hans fødder med meget kostbar nadusolie (Joh. 12,1-16). I de dage hyldede folk Jesus, men bare få dage efter hånede de ham og ønskede ham død, og de fi k deres ønske opfyldt. Den dag syntes folk, disciplene og ikke mindst Judas – i hvert fald ifølge Johannes –at det var frås med al den dyre olie, men Jesus sagde: ”Lad hende være, så hun kan gemme den til den dag, jeg begraves”. Han vidste det, men de forstod det ikke. De forstod ikke, at det gik mod hans død, at det går mod langfredrag…. I dag er den kostbare olie, som kvinden den dag så ødselt salvede Jesu fødder med, blevet et billede på, hvor ødsel Jesus var med sin kærlighed ud over os langfredag.