Lemvig Kirke - Påskedag

Kirketaxi kan bestilles på tlf. 97 82 24 24

 

Indsamling til: KFUM og KFUK i Danmark

 

På søndag