Lemvig Provstis børnekor

Lemvig Provsti har et fælles samarbejde omkring børnekor i provstiet/kommunen.

 

Der øves flere forskellige steder i provstiet/kommunen
Læs mere her på Provstiets hjemmeside.

 

Fra august 2021 dette tilbud også elever på Christinelystskolen, Lemvig.
Undervisningen vil komme til at foregå i Kirkehuset, Torvet 10, Lemvig tirsdage kl. 15.30 - 16.30
 

Udklip 34 Boernekor

 

Se indbydelsen til at være med her

 

Lemvig Provstis Børnekor er et samarbejde mellem Lemvig Provsti og skoler i Lemvig Kommune.
Koret er sat i verden for, at alle børn i Lemvig Kommune kan synge i børnekor og opleve at være mange, der synger sammen.

Man får enormt meget ud af at synge i kor – for et nævne nogle få ting:

• børn får gode oplevelser med sang og korsang
• børns trivsel, glæde, engagement og evne til koncentration og fokus øges
• børn får en højt kvalificeret sang- og korundervisning
• børn får kendskab til den æstetiske dimension af musik og sang
• børn får et større kendskab til den rige danske sang- og salmetradition
• kor bidrager til elevernes generelle dannelse.

Koret øver hver uge i skoletiden eller lige efter skoletid på skolerne og en gang i mellem mødes korene fra de forskellige skoler og synger sammen, deltager i korstævner eller synger koncerter.