Sakristi

I forbindelse med at kirkekontoret i januar 1989 blev flyttet over i det nyindviede kirkehus blev planlagt at ændre indretningen i sakrastiet så det kunne fungere bedre til bl.a. opholdssted for dåbsgæster og præsterne.
Sakristiet virker forladt, ufærdigt og lidt forsømt. 

i 1989 udarbejder arkitekt Egon Aagaard et forslag til renovering af våbenhus og sakristi i Lemvig kirke.
Derudover indrettes et rengøringsrum under den nordlige pulpitur i kirken.

I sakristiet indrettes et køkkenbord med vask og blandingsbatteri.
Det eksisterende bord afsyres og bejses og de eksisterende stole får nyt betræk.

Hele rummet og det lille toilet ved norddøren renoveres.
Efter forskellige tilretninger bliver arbejdet udført i foråret 1992.

I sakristiet hænger de 3 tidligere alterbilleder.

 

Kordegnens kontor:

1957:  Vangevej 4  (Privat bolig) Anders Vrist Langer  

          Kontortid 1 time daglig (undtagen onsdag)

          Fra 1. april 1958 er Anders Vrist Langer også kasserer/regnskabsfører

marts 1967: Anders Thuborgsvej 18 (Privat bolig) Anders Vrist Langer

          Kontortid 1 time daglig

1969 i  Lemvig Kirke - sakristiet - indgang i nord.

          Kontortiden udvidet til ca. 16/18 timer ugentlig incl. lørdag. Samtidig blev det ændret så også fødsels- og dåbsmeddelelse, samt attestudstedelse blev udført af kordegnen.
Nu 3 sammenlagte sogne og registreringer for sygehuset og valgmenigheden i Lemvig
Dette var tidligere sket hos sognepræsten.

 

Een af opgaverne var at føre kirkebog. I 1645-46 blev det ved kongebrev pålagt præsterne at føre kirkebog. D.v.s. at indskrive fødsel - dåb - konfirmation - vielse - død og begravelse i det sogn, hvor man bor på det pågældende tidspunkt. I Lemvig og Nørlem sogne begyndte præsen at føre kirkebog i 1640, mens Heldum kirkebog kun eksisterer fra 1733.
- Nu føres kirkebogen elektronisk! 

 

I 1937 var Kordegn H. Lilleøre Christensen 

3. august 1948 Blev KFUM sekretær i Thisted M.P.Nyrup ansat som kordegn

13. juni 1950 er regulativ om kordegnstilling stadfæstet.
Opgaverne er bl.a. at føre kontrabog, føre bog over altergæsternes antal, forrette tjeneste ved alle gudstjenester, altergange og kirkelige handlinger fra Lemvig Kirke og kirkegårdskapel. 
I november 1952 ansøgtes en ny kordegn.Samtidig var der mulighed for at søge en stilling som bog- og kredssekretær indenfor KFUM og KFUK Lemvigkreds.


Siden 1977 har kordegnestilling været en heltidsstilling.

Kordegn Jakob Bank Andersen 1953

Kordegn Anders Vrist Langer 1. juni 1957-1987

Kordegn Herluf Sloth  1987 - 2004

Kordegn Leif R. Fink  2004 - 2012

Kordegn Tina A. Nørgaard  2012 - 2015

Kordegn Jette H. Stokholm 8. december 2015 - 

 

Siden 1. januar 2016 har Monica Kynde Hvas haft deltidsstillingen som kordegneassistent.
Samtidig har kirkekontoret overtaget DNK-føringen for Nørlem og Thyborøn sogne.
Efterfølgende er overtaget DNK-føringen for flere sogne i Lemvig provsti

 

 

Kordegnevikarer

1. august 1994 Else Mogensen - stoppet i oktober 1996
                        Gerda Braad

1. marts 2002 ansættes Ase Søby Nygaard Knudsen

1. juli 2005 ansættes Ulla Nøhr

1, november 2008 ansættes Poul Vesterby Borup

                         Else Mogensen