Corona orientering fra Lemvig og Heldum kirkegårde

15.04.2020  nye regler:

Besøg på kirkegården


På grund af Coronavirus kan kirkegården ikke
 garantere for at vores redskaber, vandhaner,
 skraldespande og toiletter er fri for Coronavirus.

 

Toiletterne er åbne fra kl. 8.00 og til kl. 15.00.

Fredag fra 8.00 til 12.00.

Lørdag og søndag er de helt lukket.

 

Toiletterne bliver efterset hver morgen på hverdage.

 

Du bedes at beskytte dig og andre ved, at følge Sundhedsstyrelsen råd og vejledninger.
 

HUSK: hold afstand og vis hensyn

 

02.04.2020

Foråret er på vej.
Vores udendørs ansatte har nu fået fjernet det sidste gran og vinterpyntninger fra de gravsteder som vi har ansvaret for.
Stedmoderplanterne kom i jorden i marts og vi er nu gået i gang med almindelige vedligehold af gravstederne og fællesarealerne.

Vi beder fortsat kirkegårdenes besøgende om at tage hensyn til vore ansatte og sig selv.
Vær opmærksom på:
                   1. Overhold Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger – se opslag på kirkegården
                   2. Hold afstand til andre – vi anbefaler 2 m – og kontakt ikke kirkegårdens ansatte
                   3. Hvis der er behov for kontakt, er dette muligt ved at ringe til kirkegårdskontoret.

.

28.03.2020

.

200328 Informationer LKG

14.03.2020:

Forholdsregler som følge af de seneste tiltag mod COVID-19 

 

Konsekvenser for driften på Lemvig og Heldum Kirkegårde

På baggrund af udmeldinger fra regeringen og landets biskopper, har Lemvig og Heldum Kirkegårde hjemsendt vore medarbejdere foreløbig indtil den 29. marts 2020.
Det betyder bl.a. at der kun er et minimum af personale til stede for at varetage opgaverne på kirkegården og på kontoret, og kun kritiske opgaver vil blive løst.

 

Åbningstider på kirkegårdskontoret

Kontoret er lukket for fysiske henvendelser fra pårørende og gravstedsejere.
Vi besvarer telefoner og e-mails i tidsrummet fra kl. 10.00-12.00 mandag-fredag.
Uden for telefontiden kan vi kontaktes på vores e-mail.  Vi håber naturligvis på jeres forståelse og at I stadig vil opleve en høj service fra vores side, til trods for begrænsninger i driften. 
Anvisning af gravsteder kan foretages efter nærmere aftale.      

 

Gartneriske opgaver

I perioden fra d. 16. marts og foreløbig indtil 29. marts 2020 vil der ikke blive udført gartneriske opgaver på kirkegården, dvs. plantning af forårsblomster, anlægsopgaver, vedligehold af gravsteder og aftagning af gran m.v.

 

Hvis vi alle hjælper og tager ansvar, kan vi forhåbentlig være med til begrænse COVID-19’s eskalerende spredning og værne om de svageste i samfundet!

 

Lemvig, den 16. marts 2020

 

Med venlig hilsen 

Anders Clausen
Kirkegårdsleder

97821152