Vi søger en Kirke- kulturmedarbejder/Sognemedhjælper

5. februar 2024

 

Lemvig Kirke søger Kirke- og kulturmedarbejder/Sognemedhjælper

Vores nuværende sognemedhjælper gennem mere end 12 år har søgt nye udfordringer. Vi søger derfor en ny sognemedhjælper med tiltrædelse 1. april 2024 eller efter nærmere aftale

Arbejdsopgaver

  • Planlægning og afvikling af aktiviteter for voksne og ældre, fx ”kirkens dagligstue” og ”jul i fællesskab”

  • Deltagelse i kirkens samarbejde med foreninger og institutioner på det kulturelle og diakonale område

  • Være koordinator for vores besøgsvennetjeneste

  • Koordinering og kontakt til frivillige

  • Deltagelse i kirkens kommunikationsarbejde internt og eksternt

  • Øvrigt arbejde indenfor området kirke, kultur og diakoni ud fra evner, interesser og nærmere aftale

 

Vi forventer, at du…

… både kan arbejde selvstændigt og samarbejde med andre og være med til at vi gør tingene i fællesskab

… er musikalsk og kan lide at synge – og måske spille til fællessang

… har kendskab til folkekirkens arbejde

… kan udfylde de nuværende rammer og samtidig inspirere til nye tiltag

… kan varetage en række forskelligartede opgaver, herunder træde til ved kollegaers sygdom og fravær

… har en relevant uddannelse og/eller den rette erfaring og baggrund

 

Vi tilbyder

Et godt og tillidsfuldt arbejdsmiljø med mulighed for at sætte dit eget præg

En stilling på 25 timer om ugen, som kan justeres op/ned afhængigt af ønsker og kvalifikationer

Aften- og weekendarbejde i mindre omfang må forventes.

 

Om sognene

Lemvig og Heldum sogne er aktive sogne med 2 præster, fuldtidsorganist, kordegn og øvrige ansatte – heriblandt en anden sognemedhjælper med fokus på børne- og ungearbejde.
Det tætte samarbejde med nabosognene og byens foreninger og institutioner vægtes højt.
Læs mere om os på www.lemvigkirkerne.dk

 

Det formelle
Du ansættes ved Lemvig-Heldum Menighedsråd og får kontorfaciliteter i Lemvig Kirkehus, Torvet 10, 7620, Lemvig

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 – Centralorganisationen af 2010 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10- Centralorganisationen af 2010 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere. Aftalerne kan ses på www.folkekirkenspersonale.dk

Der er uddannelseskrav til stillingen. Se § 14 og 15 i Cirkulære nr. 10001 af 12/11 2019.

Det er en betingelse, at den obligatoriske grunduddannelse for sognemedhjælpere/kirke- og kulturmedarbejdere gennemføres indenfor 2 år efter ansættelsens start, medmindre du i kraft af din hidtidige uddannelse opfylder uddannelseskravet.

Medarbejdere, der ikke opfylder uddannelseskrav og ikke har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 1.  Årslønnen aftales indenfor intervallet 262.132 -347.325 kr. Fikspunktet er kr. 275.239 (grundbeløb pr. 31/3 2012)
Beløbene er i nutidskroner indenfor intervallet 303.863 – 402.618 kr. Fikspunktet er 319.056 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.800 kr. (grundbeløb pr. 31/3 2012). Beløbet er i nutidskroner 33.384,87 kr.

Medarbejdere der opfylder uddannelseskrav eller har gennemført den obligatoriske grunduddannelse aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 275.239 – 393.198 kr. Fikspunktet er
kr. 288.345 (grundbeløb pr. 31/3 2012).
Beløbene er i nutidskroner indenfor intervallet 319.056 – 455.794 kr. Fikspunktet er 334.249 kr.

Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør årligt 28.800 (grundbeløb pr. 31/3 2012.
Beløbet er i nutidskroner 33.384,87 kr.

OK 18 tillæg er årligt kr. 800 (grundbeløb pr. 31/3 2012). Beløbet er i nutidskroner kr. 927,36

Pensionstillæg efter de gældende regler.

Løn, OK 18 tillæg samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk.

Aftale om indplacering i lønintervallet indgås mellem menighedsrådet og Kirkekultur.nu

Der er 3 måneders prøvetid. I forbindelse med ansættelse vil der blive indhentet børneattest og straffeattest

Ansættelse fra april 2024 eller efter nærmere aftale

Ansøgning med relevante bilag sendes på mail til  8840fortrolig@sogn.dk , og skal være os i hænde senest 21. februar 2024 kl. 09.00. Ansættelsessamtaler forventes at finde sted 26.februar 2024.

Hør nærmere hos
Menighedsrådsformand Kaj Gøtzsche: 24 61 12 91 / KGO@km.dk
Sognepræst Lisbeth Filtenborg: 20 57 10 70 / LHF@km.dk
Sognepræst Kristoffer Garne: 23 96 84 75 / KGA@km.dk

   

 

Se hele opslaget her......og print den ud     

 

Husk ansøgning senest 21. februar 2024 kl.09.00                           

 

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.