Inventar i Heldum Kirke

Heldum kirke - kirkens historie - sognets historiekirkens indre - inventar - orgel - messehageler - protokoller

 

 

Kirkens inventar er i udstrakt grad fornyet efter branden i 1908.

316 Doebefont

Døbefonten er i typisk romansk og af rødlig granit. Den er enkel i sin stil, - med bånd og ringudsmykning. Den er kirkens ældste inventar og er sandsynligvis fra kirkens allerførste tid. Den er 95 cm høj og tilhører den nordvestjyske type.
Også den blev ret skadet ved branden og måtte derefter sammenholdes af et jernbånd, der først er fjernet ved istandsættelsen i 1963. 
Før branden stod fonten i korets nordvesthjørne. 

 

Dåbsfadet er nyere, af messingagtig legering tvm. 43 cm, glat med halvrund fordybning. Det tidligere dåbsfad fra 1879 smeltede under branden i 1908.
Dåbskande, o. 1860 af tin, 32 cm høj med kuglekorpus og korskronet låg.

         

Prædikestolen er udført i træ efter tegning af kirkearkitekt Hother Paludan i 1909.
Før branden var der adgang til prædikestolen gennem den sydlige korniche, men den blev her ført tilbage til det oprindelige og muret til.
Prædikestolen er udført i robust renæssancestil med 5 fag arkadefelter, og hviler på en bærestolpe med krydsfod.
Gråmalet med sirater i hvidt og forgyldning.

   372 Praedikestol
 382 Alter   

Alterbord og altertavle er udført i træ efter tegning af kirkearkitekt Hother Paludan. Alterbordet er et panelværk af fyr, 78 x 168 cm, 100 cm højt, prydet af felter og nederst en omløbende tovstav, der skal lede tanken hen på et gyldent alter. På alterbordens forside i det centrale felt – en mandorlacirkel med et gyldent Jesus-monogram X for Xristus – P for Psalvator = frelseren – og Alpha og Omega – begyndelsen og enden.

Øverst på altertavlen er Helligånden omkranset af guldstråler.
Alterbilledet forestiller Jesus i bøn i Getsemane have skærtorsdag aften. Jerusalem ligger som en lys skygge til højre. Billedet er udført af Niels Bjerre (1864-1942), - en lokal maler fra Engbjerg, og er i olie på lærred. Niels Bjerre har derudover lavet 3 andre altertavler, - Engbjerg, Krejbjerg og Trans.  Billedet er indsat i en samtidig tavleagtig opbygning i skønvirkestil, hvis predella prydes af aks og druer, mens et kronende topstykke rummer en helligåndsdue.

Den tidligere altertavle var oliemalet og udført i 1845 af en maler i Lemvig. Midterpartiet viste en fremstilling af Kristus som velsigner brødet og vinen. 

Før den tid var der en simpel malet altertavle fra 1706 forestillende Kristus for Pilatus, - hans lidelse og opstandelse.

 

Alterskranken er fra 1909 af fyr – og i halvcirkelform med udsavede balustre. Gråmalet med en grøn håndliste, knæfaldet med gråt betræk. Før den tid var skranken tværs over koret med låge i midten og udsavede balustre.
I 1972 blev anskaffet et nyt altertæppe.

                       397 Nummertavle

Salmenummertavler, tre ens fra 1909, 70 x 44 cm til hængecifre af letmetal. Kraftig hvid profilramme, grå bund for hvide cifre. Før den tid hang nord for korbuen en sortmalet tavle til at skrive på med kridt.
Nummertavlerne blev malet i 1986.  

 311 Heldum Kirke Orgel

Stolestaderne er fra 1825- 50, men fornyet i 1966, - bortset fra plankegavlene, der har udsvejfet top. Indtil branden i 1908, der også beskadigede stolestaderne, var alle stader forsynet med fyldningslåger. Vægpanelerne, med enkle profilfyldinger, er i deres nuværende skikkelse fra 1988, da stolene maledes med en mørkegrøn grundfarve, grå gavle og tilsvarende fyldinger med hvid kantprofil. 

                Detalje fra epitafiet                  

365 Del Af Epitafie 

                              

Epitafiet over for indgangen på nordvæggen er opsat i 1625 som et gravminde over snedker Kristen Spend i Lemvig, men blev i år 1758/9 malet over med ny indskrift over Niels Nielsen Bjerregaard, Nørre Vinkel og hustru Kirsten Mikkelsdatter, samt deres 11 børn. Epitafiet overlevede branden i 1908.

 363 Epitafie

Altersølvet (indlåst i boks) er fra 1623 og er et meget sirligt og fint arbejde.  Det blev stærkt beskadiget ved branden, og af kalken er kun den oprindelige sekstungede fod i behold. På fodpladens overside kan læses i prikgraveret indskrift:"Denne Kalckes Brøstfældighed har Rasmus Chrestensen Bieregaard Anno 1793 ladet reparere". På kalkens underside kan man læse den oprindelige giverindskrift:" Anno 1623 hafver Knud Gregerson och Anne Gregoris dater gifvid denne Kalck Disch til Guds Erre til Heldum Kier(ke)".
De i 1909 fornyede dele er et cylinderskaft med flad kugleknop (atter fornyet i samme form 1993) samt en halvkuglebæger med graveret kors på siden.
En istandsættelse af altersølvet er foretaget 1993 ved guldsmed Ebbe Hjort Gettrup. Disken der er fornyet i 1909, tvm. 12,5 cm, fremtræder glat med cirkelkors på fanen og bærer Københavnermærke.

Æsken til oblater er fra omkring 1875 - Bing og Grøndahl - og er af sort porcelæn med guldkors.

Alterkanden er ny og er anskaffet i 1998 og i blågråt stentøj, 18 cm høj i enkel form med et gyldens kors på siden. 
Alterkanden er fremstillet af keramikeren Torsten Misumgaard som havde værksted, salg og udstilling i Heltborg på Thy.
Kandens farver falder naturligt sammen med alterbilledet, den nye messehagel og kirkens interiør iøvrigt.

 384 Alterstage  

Alterstagerne er balusterformede i senbarok og stammer fra omkring 1700 (1800 ?) og er 54 cm høje. De malmstøbte alterstager er ualmindelig store, har hverken navn eller årstal, men de synes ifølge formen at tilhøre slutningen af det 17de eller begyndelse af det 18de århundrede. De blev kraftigt beskadiget ved branden men lod sig reparere.

 

Den syvarmende stage stammer fra 1920 og bærer indskriften: "Gud til ære. Til minde om genforeningen 15/6 1920".

 

Lysekrone magen til de 2 eksisterende blev i 1976 skænket af "anonym" giver.
De 3 kroner er ret små i barokstil med kronende dobbeltørn og hænger i skibet. Lysekronen blev efter nogle besværligheder med støbning m.v. ophængt i 1979. De 2 eksisterende er tidligere i omkring 1965 skænket af samme person.

Giveren - Overlærer Mathilde Møller - skriver i et brev til menighedsråd og præst i maj 1979 bl.a.: "Jeg har altid næret en dyb kærlighed og hengivenhed for mit hjemsogn, herunder dens smukke, gamle kirke. Da Heldum kirke i trediverne fik elektrisk lys overtog kirken nogle lysekroner fra en anden kirke.
Jeg syntes de var rædselsfulde, og besluttede for nogle år siden at skænke Heldum kirke 2 nye lysekroner. Jeg er glad for at den nye lysekrone nu er ophængt og at belysningen nu er blevet bedre. Derudover ønsker jeg at det skal være et minde om, at slægten Møller i 100 år har haft tilknytning til Heldum kirke". Giveren er senere ( i 1980) begravet på Heldum Kirkegård.

Alterbord og nummertavler males i juni 1986 og derudover blev knæleskammelen malet og ompolstret.

I 2004 er 2 spotlys blevet opsat over alteret.

 
 396 Lysekrone

 

Armstol til præsten fra 1909 er udført af ferniseret egetræ i en blanding af nygotisk og nybarok stil; lysebrunt læderbetræk. Stolen står i dag i korets sydvesthjørne.

Degnestol fra 1881 var indrettet i den forreste mandsstol. Denne er nu på kirkeloftet.

 

 394 Nordre Niche  

Krucifiks blev givet som anonym gave i 1978. Krucifikset er fremstillet af kunstner Gunnar Hansen. Fra beskrivelsen fremgår at "kroppen er hudfarvet, men i en kold tone".
Det måler 36 cm x 65 cm og er brændt i modsætning til gips.
Farverne findes i kirkerummet i forvejen på henholdsvis loft og træværk.

I 2000 blev indkøbt 2 granitstager, der er placeret i nordnichen ligesom krucifiksen er det.
En sammesteds tidligere opstillet gipskopi af Thorvaldsens Kristus fra 1909, 95 cm høj, er nu på kirkeloftet.

 
 

Lysgloben blev anskaffet i 2002 og er fra firmaet BUTLER Design.

Lysgloben er oprindelig af svensk oprindelse og er videreudviklet til at kunne bruges både med fyrfadlys og almindelige lys.

Lysgloben hedder Perseus og er opkaldt efter stjernebilledet af samme navn.

Globen symboliserer værdien af sammenhold i verden, ved lysene som er placeret på "ækvator".

Ved besøg i kirken gives der besøgende mulighed for at tænde et lys og sætte sig i en stille bøn, - eller blot lade tankerne flyve. Der er også mulighed for at skrive en hilsen i den fremlagte gæstebog.

 
 Lysglobe

En ny indsamlingsbøsse af træ er opsat i kirken i 2004.
Fhv. bygningskyndig i menighedsrådet, Bjørn Knudsen har fremstillet denne.

 321 Indsamlingsboese Heldum

I forbindelse med istandsættelse af kirken i 1989 blev af Sonja Pedersen kniplet en ny bort til alterdugen - model "tro". Samtidig blev fremstillet en serviet til kalken.
Samtidig blev fremstillet en ny alterdug af to anonyme damer.

Ekstra alterdug som er akkurat magen til den nuværende er i slutningen af 2002 lavet af Sonja Pedersen.

NS INV ENTA R 9

 

Tilbage til Heldum kirke

 

    Klik på billedet for at se forstørret foto.